Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Pisarzowa

Miejscowość położona u podnóża Pasma Łososińskiego, w górnym odcinku potoku Smolnik, przy drodze powiatowej łączącej Limanową z Nowym Sączem, na wysokości
423 m n.p.m. o powierzchni 1573,33 ha, zamieszkiwana przez około 2051 mieszkańców.

Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą prawdopodobnie z 1315 roku, o czym świadczą lakoniczne zapisy w kronikach kościelnych. W XIV wieku na terenach wsi nasiedlano jeńców, początkowo Tatarów, z czasem też Szwedów, stąd przydomek przypisywany Pisarzowej: Szwedo-Tatary. W roku 1472 na sejmie w Nowym Korczynie, Kazimierz Jagiellończyk nadaje sołectwo we wsi sołtysom Stanisławowi i Maciejowi, tym samym poleca wydzielić probostwu łan ziemi i wybudować nowy kościół. Na przestrzeni XVI i XVII wieku, według zapisów, powstała pierwsza szkoła parafialna. Następne stulecia nie były łaskawe dla miejscowości- choroby, ubóstwo, głód i zarazy zbierały tragiczne żniwo wśród tutejszej ludności. Przełomowym wydarzeniem XVIII wieku dla całego regionu, była budowa kolei żelaznej, by 02 października 1884 roku, przez Pisarzową mogła przejechać pierwsza lokomotywa, budząc ogromną sensację zmieszaną z radością i lekkim strachem.

Dzisiaj Pisarzowa to dynamicznie, wciąż rozwijająca się miejscowość Gminy Limanowa. W centrum znajduje się drewniany, zabytkowy kościół parafialny pw. Św. Jana Ewangelisty, wzniesiony w 1713 roku, którego wnętrze z wielkim artystycznym kunsztem, wykonane jest w stylu barokowym oraz rokoko z przełomu XVII i XVIII wieku. Nieopodal kościółka, mieści się budynek Zespołu Szkół im. ks. Józefa Górszczyka wraz z kompleksem boisk sportowych Orlik,  a także placem zabaw przeznaczonym dla najmłodszych mieszkańców. Tutaj działa Ludowy Klub Sportowy Olimpia, którego zawodnicy trenują na własnym, nowo wybudowanym stadionie sportowym.

Pisarzowa to kolejna miejscowość na gminnej mapie, gdzie tradycje i kultura ludowa wciąż są żywe i pielęgnowane przez następne pokolenia mieszkańców. Prężnie działający i uświetniający swoimi występami, Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Pisarzowianie, to blisko czterdziestoletnia historia folkloru Lachów Limanowskich, potwierdzona licznie zdobytymi nagrodami i wyróżnieniami na przeglądach i festiwalach. Z kolei ponad sześćdziesięcioletnią tradycją, może pochwalić się Koło Gospodyń Wiejskich, prezentujące swój dorobek na przeglądach gminnych. Wspominając ludową kulturę „pisarskiej ziemi” nie sposób pominąć osoby Krzysztofa Kuczaja- artysty malarza, wykonującego pejzaże najbliższych okolic techniką olejną na płótnie, Władysława Raczka- miłującego się w malarstwie i kowalstwie artystycznym, Rafała Ardeckiego- twórcę replik broni, Marii Hebdy- znaną lokalną malarkę oraz Marii Chudy- poetki. Pisarzowa prócz imponującej infrastruktury sportowej i bogatej ludowej kultury, może pochwalić się działającą od dawna zmodernizowaną świetlicą wiejską oraz filią Gminnej Biblioteki Publicznej, a nad bezpieczeństwem wszystkich, czuwają dzielni druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej.

Do najważniejszych inwestycji zrealizowanych w sołectwie można bez wątpienia zaliczyć budowę kompleksu sportowego Orlik, placu zabaw, stadionu LKS Olimpia, chodników wzdłuż drogi powiatowej, sieci kanalizacyjnej, czy też modernizację dróg gminnych i osiedlowych, odnowienie budynku straży pożarnej i zespołu szkół. 
 
Sołtys wsi Pisarzowa Andrzej Malinowski

Sołtys: Andrzej Malinowski 

Kontakt: 18 332-81-18 lub 694-324-860

Sołtysi poprzednich kadencji: Stanisław Korabik, Protazy Tąta

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne