Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont przepustu w ciągu drogi Kanina – Trzaskonki nr 340490K

Remont przepustu  w ciągu drogi  Kanina – Trzaskonki nr 340490K w miejscowości Kanina  w km 1+800

Przepust uległ poważnemu uszkodzeniu  w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2020 i 2021 r.  Dalsza degradacja przy kolejnych intensywnych opadach deszczu mogła doprowadzić do jego całkowitego zniszczenia i odcięcia  mieszkańcom  jedynej możliwości dojazdu.  Realizacja zadania umożliwiła remont wlotu i wylotu przepustu i pozwoliła na udrożnienie przepływów wody. Ponadto wykonanie betonowej opaski umożliwi przeniesienie ciężaru poruszających się pojazdów w  efekcie czego zostanie wydłużona jego żywotność.

Zadanie  zostało dofinasowane ze środków pochodzących z ogólnej rezerwy budżetowej państwa w  wysokości  68 000,00 zł.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne