Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont drogi gminnej Stare Rybie – Rdzawka nr 340485K

Remont drogi gminnej Stare Rybie – Rdzawka  nr 340485K w miejscowości Stare Rybie w km 0+000 – 0+900;

Droga stanowi ważny element komunikacyjny na terenie Gminy Limanowa. Wykonany remont pozwolił  uzyskać nową warstwę bitumiczną na długości 900 m na  istniejącej, zniszczonej nawierzchni drogi. Wyremontowane zostały również obustronnie uszkodzone  pobocza na całej długości drogi.  Realizacja zadania  w znaczący sposób wpłynęła na poprawę  komunikacji na terenie sołectwa Stare Rybie.

Zadanie zostało dofinasowane ze środków pochodzących z ogólnej rezerwy budżetowej państwa w  wysokości  296 965,00 zł.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne