Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont drogi gminnej Stara Wieś – Zakopane nr 340482K w km 0+100 -0+450

Remont drogi  gminnej Stara Wieś – Zakopane nr 340482K w miejscowości Stara Wieś w km 0+100 -0+450;

Droga stanowi jedyne połączenie mieszkańców przysiółka Zakopane w Starej Wsi z drogą powiatową. Konieczność realizacji zadania podyktowana była złym stanem technicznym drogi, objawiającym się licznymi ubytkami i uszkodzeniami nawierzchni bitumicznej oraz poboczy. Jakość komunikacji na przedmiotowym odcinku zagrażała bezpieczeństwu użytkowników drogi. Zakres prac obejmował wykonanie nowej warstwy ścieralnej na istniejącej, zniszczonej nawierzchni bitumicznej o długości 350 m., co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy komunikacji na terenie sołectwa Stara Wieś.

Zadanie zostało dofinasowane ze środków pochodzących z ogólnej rezerwy budżetowej państwa w  wysokości  114 700,00 zł.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne