Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont drogi gminnej Stara Wieś – Zakopane nr 340482K w km 0+450 -0+700Remont drogi gminnej Stara Wieś – Zakopane nr 340482K w miejscowości Stara Wieś w km 0+450 -0+700;

Droga stanowi jedyne połączenie mieszkańców przysiółka Zakopane w Starej Wsi z drogą powiatową.  Konieczność realizacji zadania podyktowana była  złym stanem technicznym drogi, objawiającym się licznymi ubytkami i uszkodzeniami nawierzchni bitumicznej oraz poboczy . Jakość komunikacji  na przedmiotowym odcinku zagrażała bezpieczeństwu użytkowników drogi. Zakres prac  obejmował wykonanie  nowej warstwy ścieralnej na  istniejącej, zniszczonej nawierzchni bitumicznej o długości 250 m. , co w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy komunikacji  na terenie sołectwa Stara Wieś.

Zadanie dofinasowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych  na  dofinasowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z  remontem, przebudową  i odbudową   obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce  od czerwca do września 2021 r. w  wysokości  85 323,00 zł.
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne