Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont drogi gminnej Kanina – Berdychów nr 340443K


Remont drogi gminnej Kanina – Berdychów nr 340443K w miejscowości Kanina w km 0+000 – 0+900;

Droga stanowi ważny element komunikacyjny na terenie Gminy Limanowa - połączenie Drogi Krajowej z Gminą Łukowica w miejscowości Berdychów. Z drogi tej korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej w miejscowości Kanina. Wykonany remont pozwolił uzyskać nową warstwę bitumiczną na długości 900 m na istniejącej, zniszczonej nawierzchni drogi. Wyremontowane zostały również obustronnie uszkodzone pobocza na całej długości drogi. Realizacja zadania  w znaczący sposób wpłynęła na poprawę  komunikacji na terenie sołectwa Kanina w obrębie szkoły podstawowej w Kaninie.

Zadanie dofinasowane ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonych na dofinasowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, jakie miały miejsce  od czerwca do września 2021 r. w  wysokości  249 000,00 zł.
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne