Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+004 w miejscowości Stara Wieś


29 października br. w Starostwie Powiatowym w Limanowej odbyło się oficjalne podpisanie umów na budowę i przebudowę przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W podpisaniu umów uczestniczył I Wicewojewoda Małopolski Józef Leśniak oraz przedstawiciele lokalnych samorządowych, Gmina Limanowa reprezentowana była przez Wójta Jana Skrzekuta i Skarbnika Marcina Matrasa.
 
Gmina Limanowa na zadanie pn. „Budowa przejść dla pieszych w obszarze oddziaływania na skrzyżowaniu w km 0+004 w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa” otrzymała 112 454,00 zł co stanowi 80% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Prace obejmowały będą budowę przejść dla pieszych wraz z doświetleniem na dwóch drogach gminnych tj. Stara Wieś – Zakopane nr 340482K i Stara Wieś – Pożary – Słopnice nr 340480K w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową Limanowa – Kamienica 1609K.
 
Przejścia zostaną doświetlone poprzez montaż 4 lamp LED-owych. W ramach zadania zostanie również wykonane nowe oznakowanie dróg, które znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowników na tym skrzyżowaniu.

Poprawione zostanie również dojście do skrzyżowania na drodze Stara Wieś - Zakopane poprzez położenie nowej nakładki bitumicznej na długości 100 m  i remont poboczy na tym odcinku.Koszt zadania to 143 996,10 zł brutto.
 
Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o

Termin realizacji zadania wyznaczono do końca września 2022 r.
 
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne