Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

II Edycja

W ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład (Program Inwestycji Strategicznych) Gmina Limanowa otrzymała 22 865 000,00 zł dofinansowania na zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja  bazy oświatowej  na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii”.
Głównymi  działaniami planowanymi do realizacji w ramach tego zadania są:
Zadanie częściowe nr 1: Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie
Zadanie częściowe nr 2: Budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie 
Zadanie częściowe nr 3: Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla 15 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa wraz z robotami towarzyszącymi
Zadanie częściowe nr 4: Wykonanie modernizacji i uruchomienie kotłowni dla 3 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa
Zadanie częściowe nr 5: Wykonanie modernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania termoizolacji wraz z robotami towarzyszącymi
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano wykonawców poszczególnych zadań częściowych. Łączna wartość zadania to  26 571 485,11 zł z czego 85% tj. 22 585 762,34 PLN zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych.
Planowana data zakończenia wszystkich części zadania to marzec 2025 roku.

1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne