Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej w Mordarce oraz przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie

Nowy obiekt rekreacyjno-sportowy w Mordarce

 
Nowy obiekt rekreacyjno-sportowy w Mordarce - zdjęcie główne
    
 Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska” na terenie Gmina Limanowa powstała nowa inwestycja „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej  w Mordarce”.  

W odbiorach uczestniczyli: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Dyrektor GZOS Edyta Król, kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mordarce Paweł Ciuła, pracownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Artur Sosnowski  oraz Jan Wojtas właściciel firmy–wykonawcy inwestycji.Nowy budowany obiekt infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mordarce został wyposażony w bezpieczne nawierzchnie zapobiegające urazom, urządzenia zabawowe i rekreacyjne oraz ogrodzenie. Plac zabaw został podzielony na dwie strefy:  strefę rekreacyjną ogólnodostępną z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych oraz strefę dostosowaną dla młodszych dzieci.

W ramach inwestycji zagospodarowano również tereny zielone poprzez wykonanie nasadzeń.
Realizację wszystkich inwestycji przeprowadziła firma Pana Jana Wojtasa „Usługi ogólnobudowlane”.  Inwestycja w Mordarce kosztowała 246 000,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 156 529,80 zł. Było to drugie zadanie częściowe w ramach umowy dofinansowania operacji „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej  w Mordarce”.  
 
 

https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/08/nowy-obiekt-rekreacyjnosportowy-w-mordarce
 

Nowy plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siekierczynie

 
Nowy plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1 w Siekierczynie - zdjęcie główne
W dniu 10 maja br. dokonano odbioru zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Siekierczynie".
 
W odbiorze uczestniczyli: Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Zastępca Wójta Gminy Wojciech Pazdan, Dyrektor GZOS Edyta Król, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  w Siekierczynie Wiesława Tudaj, sołtys Józef Hutek oraz przedstawiciele Wykonawcy zadania.
 
Wykonany plac zabaw został wyposażony w następujące urządzenia: karuzelę tarczową, huśtawkę "Ważkę", zestaw "Wieża", bujaki oraz obiekty małej architektury tj. ławki, tablicę informacyjną. Na istniejącej nawierzchni, wykonano warstwę wyrównawczą z grysu kamiennego, na której położono nawierzchnię bezpieczną typu 'Puzzle" w kolorze czerwonym. Plac zabaw został oddzielony od pozostałej części terenu ogrodzeniem.
 
Realizację inwestycji przeprowadziła firma „WERAN” z Wrocławia za kwotę 119 925,00 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 76 308,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„Przyjazna Ziemia Limanowska”.
 


https://www.gminalimanowa.pl/aktualnosci/2023/05/nowy-plac-zabaw-dla-dzieci-przy-szkole-podstawowej-nr-1-w-siekierczynie
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne