Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

KGW Pisarzowa

KGW Pisarzowa jest najdłużej działającą organizacją kobiet na terenie gminy Limanowa. Powstało w 1947 r. z inicjatywy Kunegundy Raczek pełniącej wtedy funkcję sołtysa wsi Pisarzowa. Początkowo spotkania kobiet odbywały się w prywatnych domach. Głównym celem działalności Koła była integracja społeczności lokalnej poprzez organizację okazjonalnych występów artystycznych, spotkań patriotycznych, wieczornic, odczytów i prelekcji, zabaw ludowych i festynów rodzinnych oraz imprez sportowych. Ponadto kobiety zajmowały się dystrybucją sadzonek roślin ozdobnych, drzew owocowych, a także kurcząt. Koło było organizatorem wielu konkursów, pokazów oraz kursów kroju i szycia, gotowania, pieczenia i uprawy warzyw. Działalność Koła przez wiele lat była wspierana przez Związek Kółek i Organizacji Rolniczych. Ze składek członkowskich zakupiono stroje regionalne, a także naczynia.

W ciągu 66-letniej działalności Koła funkcję Przewodniczącej sprawowało sześć kobiet: Kunegunda Raczek, Zofia Hec, Stanisława Tobiasz, Maria Kowalska, Bernadeta Michalik, Janina Raczek, a od 2008 r. – Janina Cempa. Wieloletnia i pełna zaangażowania praca członkiń Koła była wielokrotnie doceniana, czego wyrazem są liczne nagrody i wyróżnienia uzyskiwane podczas przeglądów i konkursów na płaszczyźnie gminnej, powiatowej oraz wojewódzkiej.

Do przedsięwzięć jakich corocznie podejmuje się organizacji KGW Pisarzowa należą m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Matki, Andrzejki, Tradycyjna Choinka i Kolęda, konkurs tradycyjnych ozdób choinkowych, konkurs „pisarskich” kwiatów z bibuły.

Koło pielęgnuje dziedzictwo kulturowe, poprzez tradycyjne obrzędy, śpiew, gwarę, przyrządzanie potraw regionalnych, a także prowadzenie warsztatów rękodzieła (bibułkarstwa, koronki szydełkowej i haftu). W grupie działają trzy pokolenia osób, którzy pielęgnują i zachowują od zapomnienia dawne tradycje i zwyczaje, a kultura ludowa stanowi dla nich ogromną wartość.


KONTAKT
Koło Gospodyń Wiejskich w Pisarzowej
Pisarzowa 104
34-654 Męcina
tel. 18 332 80 34
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne