Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

UKS Kłodne

UKS "Kłodne" w Kłodnem jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów  i absolwentów Szkoły Podstawowej w Kłodnem, rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków. Terenem działania Klubu jest Województwo Małopolskie, a jego siedzibą  jest Szkoła Podstawowa w Kłodnem.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną. Klub działa w ramach przepisów prawnych zgodnie z ustawą o Kulturze Fizycznej, Ustawą " Prawo o Stowarzyszeniach", Ustawą o systemie oświaty oraz własnym Statutem. Celem Klubu jest wzbogacenie form pracy wychowawczej z młodzieżą szkolną poprzez włączanie rodziców, nauczycieli i osób sprzyjających rekreacji, sportu i turystyki, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.

Do zadań Klubu należy:
  1. Wpajanie wśród młodzieży i dzieci prozdrowotnego stylu życia zgodnie z maksymą "w zdrowym ciele zdrowy duch".
  2. Rozwijanie wśród uczniów i młodzieży szlachetnych cech charakteru wynikających z uprawiania sportu, rekreacji i turystyki.
  3. Podnoszenie sprawności fizycznej wśród ogółu dzieci i młodzieży szklonej.
  4. Upowszechnianie wzorców aktywnego spędzania czasu wolnego.
  5. Dawanie możliwości dzieciom i młodzieży do rozwijania zainteresowań i umiejętności sportowych.

Klub opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców dzieci.
 
Zarząd Klubu składa się z 5 osób:
  1. Prezes – Andrzej Ruchała
  2. II V-ce Prezes – Danuta Iwańska Fulara
  3. Skarbnik – Józef Raczek
  4. Sekretarz – Małgorzata Pajor
  5. Członek – Roman Ciesielczyk

Klub prowadzi działalność w dyscyplinach zimowych tj.  narciarstwo klasyczne - biegi narciarskie, skoki i kombinacja norweska. W dyscyplinach letnich tj. piłka nożna, lekkoatletyka. Klub zrzesza około 50 członków.

Najlepszym obecnie zawodnikiem klubu jest zawodnik Pacholarz Krystian uprawiający skoki i kombinację norweską. Od 2010 roku jest wielokrotny medalistą w kategorii juniora w biegach i kombinacji norweskiej. Biegacze klubu corocznie są mistrzami Powiatu, a w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich plasują się w pierwszej dziesiątce. Dużym osiągnięciem w 2013roku było zajęcie 8 miejsca w biegu sztafetowym w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.

Trenerem Klubu i zarazem Prezesem jest mjr rez. mgr Andrzej Ruchała trener klasy Mistrzowskiej w narciarstwie i biathlonie.
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne