Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej,
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B 
Punkt jest czynny w dniach:
  • Poniedziałek - 10.00 - 12.00 - dyżur pełni Pracownik Socjalny
  • Czwartek - 15.00 - 18.00 - dyżur pełnią Psycholog* i Pracownik Socjalny
  • Piątek - 10.00 - 12.00 - dyżur pełni Pracownik Socjalny
Tel.: 18 337 36 57
* terminy spotkania z psychologiem ustalane są z pracownikiem socjalnym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Limanowej
„Przemoc w Rodzinie” – Problem który można rozwiązać.
Rodziny których dotknął problem przemocy w rodzinie, nie muszą być pozostawione same sobie. Istniej szereg form pomocy dla osób dotkniętych tym problemem, również dla osób które swoim zachowaniem wywołują przemoc.
 
Od kilku lat Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej,  przy ul. M.B.Bolesnej 18 B, w swoich strukturach posiada „Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie”. Punkt jest czynny w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10.00 -12.00 oraz w każdy czwartek w godzinach 15.00 – 18.00. Dyżur pełni pracownik socjalny a w każdy 1 i 3 czwartek miesiąca psycholog.
 
Prowadzone jest również bezpłatnie, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne  i prawne przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, ul. Józefa Marka 9:
- poradnictwo prawne w każdy poniedziałek od godz. 8.00 do 9.00 w pokoju 345.(piętro II budynku A Starostwa Powiatowego w Limanowej)
- poradnictwo psychologiczne w każdy wtorek o godz. 15. 30 do 17.30 w pokoju 141. ( piętro I budynku A Starostwa Powiatowego w Limanowej)


Informację telefoniczną w w/w zakresie można uzyskać pod numerem telefonu 18 3337912. 

Ponadto przy PCPR Limanowa funkcjonuje „Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie”. Spotkania grupy wsparcia odbywają się w każdy ostatni czwartek miesiąca w Sali nr. 204 budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, o godzinie 15:30. Najbliższe spotkanie zaplanowano na dzień 24 stycznia 2019r. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, prowadzi także „Program Korekcyjno Edukacyjny” dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Poprzez udział  w programie, osoby nabywają umiejętności radzenia sobie ze stresem. Uczą się równie nawiązywać dialog z domownikami, oparty na wzajemnym zrozumieniu i szacunku dla godności drugiego człowieka. W dniu 17 luty 2017r., o godz. 16.00 w sali Nr. 204 budynku Starostwa Powiatowego odbędzie się spotkanie rekrutacyjne do programu.
 
Osoby z terenu Gminy Limanowa, zainteresowane skorzystaniem z którejś z w/w form pomocy, mogą kontaktować się w tej sprawie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej przy ul. Matki Boskiej Bolesnej 18b w godz. 7.30 – 15.30 osobiście lub telefonicznie pod nr. 18 3373657.
 

„Powstrzymaj agresję – naucz się rozmawiać”

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przy ul. J. Marka 9, w roku 2018 będzie realizowało kolejną edycję Programu Korekcyjno – Edukacyjnego, dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Zajęcia będą się odbywały w wymiarze 60 godzin. Spotkania będą prowadzone, przez wykwalifikowanych trenerów, mających wieloletnie doświadczenie w pracy. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny. Po ukończeniu programu osoby uczestniczące otrzymają Certyfikaty. Osoby biorące udział w programie, mają szansę nabyć umiejętności radzenia sobie ze stresem, agresją oraz budować poprawne więzi rodzinne i partnerskie.
Rekrutacja do programu prowadzona jest do dnia 28 luty 2018 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej, przy ul. J. Marka 9, pok. 105, godz. 7.30 - 15.30. Zachęcamy do udziału w spotkaniu rekrutacyjnym w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat programu. W dalszym ciągu można się zgłaszać do udziału w programie.
W razie pytań można uzyskać informacje telefonicznie pod nr. 18 3337 912. Informacje w tej sprawie można uzyskać również w GOPS Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B pok. 23 lub pod numerem telefonu 18 33 73 657.

 

Grupa Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Limanowa informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9, prowadzi grupę wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Spotkania Grupy Wsparcia odbywać się będą w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 15.30 w sali konferncyjnej nr 204 budynku Starostwa Powiatowego.
Informację na temat funkcjonowania grupy, można uzyskać również w GOPS Limanowa, ul. M. B. Bolesnej 18B pok. 23 lub pod numerem telefonu 18 33 73 657. Najbliższe spotkanie zaplanowano na dzień 31 stycznia 2018 r. Serdecznie zapraszamy do udziału.
 

           
„Program Korekcyjno – Edukacyjny”

 Program korekcyjno-edukacyjny można określić jako sposób oddziaływania na osoby stosujące przemoc w rodzinie, którego podstawowym celem jest powstrzymanie osoby przed dalszym stosowaniem przemocy wobec osoby najbliższej. Ma to się odbyć w czasie systematycznej pracy  z osobą poprzez uświadomienie mu odpowiedzialności za swoje zachowanie, rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy. Do udziału w Programie osoby mogą zgłosić się samodzielnie lub mogą zostać do tego zobowiązane na przykład przez Sąd.
Formy i sposoby oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych są zróżnicowane w zależności od przyjętego modelu ich prowadzenia. Zajęcia wchodzące w skład programu powinny być prowadzone w małych grupach (od 10 do 15 osób). Łączny czas programu powinien obejmować nie mniej niż 60-120 godzin zajęć, a przerwy między kolejnymi zajęciami nie powinny być dłuższe niż tydzień. Wskazane jest, aby program prowadzony był przez dwie osoby, najlepiej kobietę i mężczyznę. Czas trwania programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych jest zróżnicowany i wynosi od 1 miesiąca do 12 miesięcy.
Na terenie Powiatu Limanowskiego Program Korekcyjno – Edukacyjny prowadzi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9.


     

                                   Grupa wsparcia dla kobiet  – ofiar przemocy

 
Sądeki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu, prowadzi Grupę Wsparcia dla Kobiet – ofiar przemocy. Spotkania grupy odbywają się w każdą drugą i czwartą środę miesiąca od godz. 16.30 do 18.30 w budynku SOIK przy ul. Śniadeckich 10a ( wejście C, bramofon 1, parter). Grupa ma charakter otwarty. Celem grupy jest pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, poprzez edukację na temat zjawiska przemocy, udzielnie wsparcia, pomoc w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań w celu ustania przemocy, nabycie motywacji do podejmowania działań wobec problemu przemocy.
 
Udział w oferowanych zajęciach jest bezpłatny, nie wymaga skierowania.

                  
 
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne