Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Brak przydatności wody do spożycia - wodociąg wiejski Pisarzowa

07.06.2024
KOMUNIKAT DOTYCZĄCY JAKOŚCI WODY Z WODOCIĄGU
WIEJSKIEGO PISARZOWA
- Z DNIA 6 CZERWCA 2024 R.
 
Po dokonaniu analizy wyników badań próbek wody z wodociągu wiejskiego Pisarzowa pobranych w dniu 5 czerwca 2024 r.,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdza, że:
 
- jakość wody w przedmiotowym wodociągu pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), z uwagi na przekroczenia w wodzie dopuszczalnych wartości parametrów mikrobiologicznych, tj.: liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody, liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody oraz parametrów fizykochemicznych, tj.: mętność, żelazo.

W dniu 6 czerwca 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej wydał decyzję administracyjną nr 23/NHK/W/2024, znak: NHK.903.19.2.2024 o zakazie użytkowania wody z wodociągu wiejskiego Pisarzowa do czasu uzyskania prawidłowych wyników badania wody. Woda ta może być używana do celów sanitarnych (spłukiwanie toalet).
 
Spółka wodociągowa informuje, że przeprowadzane są czynności by przywrócić zdatność wody.

Plik z decyzją NR 23/NHK/W/2024 dostępny poniżej


Liczba wyświetleń: 382
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne