Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kolejne działania w zakresie infrastruktury drogowej

08.05.2024
Infrastruktura drogowa jest jedną z ważniejszych dziedzin infrastruktury, na którą w ostatnich latach wydatkowano bardzo duże środki finansowe zarówno własne jak i pozabudżetowe w formie uzyskanych dotacji. Podobnie jest w obecnym roku. Na ukończeniu już są dwa zadania inwestycyjne tj.:
 
1) „Remont drogi gminnej nr 340480K Stara Wieś – Pożary - Słopnice w km od 0+014 do 1+381 w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa”. Przyznane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg stanowią 80% kosztów kwalifikowalnych remontu w/w drogi na odcinku o długości 1 367 metrów w wysokości 1 120 980,00 zł. 
Całkowita wartość zadania to 1 451 564,83 zł. 
 
2) „Remont drogi gminnej nr 340462K Mordarka (od Polnej) - Sarczyn w km od 0+000 do 2+640 w miejscowości Mordarka, Gmina Limanowa”. Również na remont tej drogi otrzymaliśmy dofinansowanie z RzFRD w wysokości 790 402,00 zł, który stanowi 65% kosztów kwalifikowalnych. 
Całkowita wartość zadania to 1 351 791,04 zł.

Wykonawcą obu zadań jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa.
 
Obecnie po przeprowadzeniu procedury przetargowej na 15 zadań drogowych podpisano umowy i w dniu 22.04.2024r. przekazano do realizacji:
 
Lp. Wykaz dróg Nazwa drogi długość odcinka (m) wykonawca
1 Przebudowa drogi Młynne Padoły 410 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG SP. Z O.O.
ul. Matki Boskiej Bolesnej 87,
34-600 Limanowa
2 Przebudowa drogi Kanina Stolarnia 263 PUH  TOMASZEK
Przyszowa167,
34-604 Przyszowa
3 Przebudowa drogi Makowica nad Świetlicą 535 ZBD Group sp. z o.o.
ul. Jagodowa 61,
33-300 Nowy Sącz
4 Przebudowa drogi Młynne Rola Pasierbiec 280 ZBD Group sp. z o.o.
ul. Jagodowa 61,
33-300 Nowy Sącz
5 Przebudowa drogi Mordarka Molówka 500 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG SP. Z O.O.
ul. Matki Boskiej Bolesnej 87,
34-600 Limanowa
6 Przebudowa drogi Mordarka Potoki 420 PUH  TOMASZEK
Przyszowa167, 
34-604 Przyszowa
7 Przebudowa drogi Mordarka Stacja Narciarska 1 380 ZBD Group sp. z o.o.
ul. Jagodowa 61,
33-300 Nowy Sącz
8 Przebudowa drogi Mordarka dz. nr 568 870 ZBD Group sp. z o.o.
ul. Jagodowa 61,
33-300 Nowy Sącz
9 Przebudowa drogi Mordarka dz nr 482 225 PUH  TOMASZEK
Przyszowa167,
34-604 Przyszowa
10 Przebudowa drogi Nowe Rybie - Stawiska 816 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG SP. Z O.O.
ul. Matki Boskiej Bolesnej 87,
34-600 Limanowa
11 Przebudowa drogi Pasierbiec Wierzch Góry 1 720 Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe
LIMDROG SP. Z O.O.
ul. Matki Boskiej Bolesnej 87,
34-600 Limanowa
12 Przebudowa drogi Pisarzowa Wojna 170 PUH  TOMASZEK
Przyszowa167,
34-604 Przyszowa
13 Przebudowa drogi Rupniów Bednarki 160 Kęska Józef Firma Handlowo – Usługowa
Młynne 125,
34-600 Limanowa
14 Przebudowa drogi Stara Wieś Łącznik 357 PUH  TOMASZEK
Przyszowa167,
34-604 Przyszowa
15 Przebudowa drogi Wysokie Przyszowa 860 ZBD Group sp. z o.o.
ul. Jagodowa 61,
33-300 Nowy Sącz
 
Na etapie przetargu są następujące zadania  (drogi rolnicze):
 
1. Droga dojazdowa w m. Męcina
2. Droga dojazdowa w m. Siekierczyna


Liczba wyświetleń: 372
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne