Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Dziedzictwo św. Jana Pawła II Pamięć i wdzięczność w 104 rocznicę urodzin i 10 rocznicę kanonizacji

21.05.2024
W ubiegłym tygodniu, w piątek, 17 maja, w Bibliotece Publicznej w Męcinie odbyło się wyjątkowe spotkanie poświęcone św. Janowi Pawłowi II, zatytułowane ,,Dziedzictwo św. Jana Pawła II. Pamięć i wdzięczność. W 104. rocznicę urodzin i 10. rocznicę kanonizacji". Wydarzenie to zgromadziło tłumnie mieszkańców, pragnących uczcić pamięć tego wielkiego Polaka i świętego. Zaproszonym gościem i prelegentem był jezuita, profesor dr hab. Stanisław Cieślak SJ z Krakowa.Preludium do wykładu był występ słowno-muzyczny w wykonaniu grupy Seniorów ,,Tradycja" z Męciny. Seniorzy zaprezentowali wzruszający program, w którym recytowali poezję Jana Pawła II oraz śpiewali pieśni związane z jego życiem i pontyfikatem. Ich występ wprowadził zebranych w atmosferę zadumy i refleksji, przypominając o bogactwie duchowym, jakie pozostawił po sobie Jan Paweł II.

Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, podkreślając rolę i dokonania Papieża dla świata. - Jan Paweł II to niezwykły człowiek, który nie tylko był duchowym przywódcą miliardów ludzi, ale i ikoną moralności i siły w obliczu niewyobrażalnych wyzwań - mówił dyrektor. Następnie głos zabrał Wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut, który zaakcentował, że należy do pokolenia JPII, dlatego jego nauki stanowią dla niego cenny drogowskaz i punkt odniesienia. Na wieczór poświęcony naszemu rodakowi przybył o. dr Krzysztof Homa SJ, jezuita z Krakowa, Przewodniczący Rady Gminy, Daniel Łącki, Wiceprzewodniczącymi Rady Rafał Woźniak,  radni gminni: Iwona Kuzak-Stachowicz, Zdzisław Kądziołka, Wacław Wiewióra - Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, Stanisław Rząsa – emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrej, Maria Trzupek - Instruktor ds. realizacji zadań biblioteki powiatowej, Stanisława Oleksy, artystka z Męciny z zespołem seniorów ,,Tradycja”, Bolesław Kochański – artysta, rzeźbiarz z żoną Izabellą, poeta Ryszard Jabłoński oraz mieszkańcy Męciny i okolic.Zasługi Papieża przypomniał jezuita, ksiądz Stanisław Cieślak SJ z Krakowa, który w poruszający sposób przedstawił życie, nauki oraz duchowe dziedzictwo Jana Pawła II. Podkreślił znaczenie jego pontyfikatu nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale także dla całego świata. Akcentował jego głęboką wiarę, niezłomną postawę wobec trudności oraz nadmieniał o licznych inicjatywach podejmowanych na rzecz pokoju i dialogu międzykulturowego. Jezuita wskazał także na osobistą więź, jaką wielu ludzi na całym świecie odczuwało i nadal odczuwa wobec świętego Papieża. Kapłan zwrócił uwagę na przełomowe wydarzenia, takie jak: zamach na Papieża, śmierć, beatyfikacja i kanonizacja. Szczególne miejsce w swoim wystąpieniu poświęcił pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski, podczas których padały mocne, jakże aktualne słowa i apel do rodaków.

Na krakowskich Błoniach, 10 czerwca 1979 r., Jan Paweł II wołał: „… Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: abyście mieli ufność nawet wbrew każdej waszej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka, abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest największa, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.Jezuita zwrócił też uwagę na szczególną więź, jaka łączyła Papieża z młodymi. W tym miejscu przytoczył wymowne i pamiętne słowa, które wypowiedział podczas spotkania z młodzieżą przy pomniku Westerplatte w 1987 roku.

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje „Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można „zdezerterować”. Wreszcie - jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba „utrzymać” i „obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak, obronić - dla siebie i dla innych”.

Dopełnieniem wykładu była prezentacja multimedialna, która wprowadzała słuchaczy w różne etapy życia Karola Wojtyły, począwszy od jego młodości, poprzez lata kapłaństwa, biskupstwa, aż do pontyfikatu i kanonizacji. Prezentacja zawierała liczne zdjęcia oraz cytaty z wypowiedzi i pism św. Jana Pawła II, co dodatkowo wzbogaciło odbiór przekazu.

Po wykładzie dyrektor biblioteki oraz wójt gminy podziękowali Księdzu za wystąpienie. Przybyły miejscowy poeta, Ryszard Jabłoński, złożył na ręce kapłana kilka swoich wierszy poświęconych pamięci Jana Pawła II. Wspomnienia o naszym wielkim Rodaku wywołały wśród słuchaczy głęboką refleksję nad spuścizną duchową Papieża Polaka.Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń: ,,Życzymy, życzymy” oraz ulubioną piosenkę Papieża: ,,Barkę”. W kuluarach długo jeszcze trwały dyskusje i wymiana wspomnień.

Całe spotkanie dostarczyło wielu wzruszeń i było okazją do wspólnego przeżywania pamięci o św. Janie Pawle II oraz wyrażenia wdzięczności za jego życie i dzieło. Uczestnicy wychodzili z biblioteki z głębokim poczuciem, że dziedzictwo tego wielkiego Polaka wciąż żyje w sercach ludzi i inspiruje kolejne pokolenia.

W ramach podpisanej umowy z uczelnią Ignatianum w Krakowie o. dr Krzyszof Homa przywiózł ze sobą znaczną ilość publikacji o religijnej i naukowej tematyce oraz sporo gadżetów. Każdy z uczestników spotkania mógł  sobie zabrać bezpłatnie wybraną pozycję i gadżet.


Liczba wyświetleń: 303
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne