Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

XXXV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Limanowa

17.04.2024
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r.  poz. 40)  zwołuję i zapraszam na XXXV nadzwyczajną sesję Rady Gminy Limanowa, która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2024 r. /piątek/ o godz. 14:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Proponowany porządek obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Limanowa: 
 
 
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach środków pozyskanych
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Zakończenie obrad. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy.
 
Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w sesji. 
 
 
                                                           Łączę wyrazy szacunku,
 
Przewodniczący Rady Gminy Limanowa
 
Stanisław Młyński
 

Liczba wyświetleń: 816
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne