Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej” - edycja 2024 - podpisanie umowy z Wykonawcą

19.04.2024
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Limanowej informuje, że Gmina Limanowa realizuje również w tym roku Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024.

W dniu 22 marca 2024 r. Kierownik Ośrodka podpisał umowę z wyłonionym - w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Wykonawcą - firmą Ce Lingua Sp. z o.o., ul. Młyńska 9/1, 31-469 Kraków.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego na rzecz 9 opiekunów osób niepełnosprawnych, w tym jednego dziecka, począwszy od 1 kwietnia 2024 r. do 13 grudnia 2024 r. w wymiarze rocznym ogółem do 1315 godzin zegarowych.
Realizacja usług w odniesieniu do pozostałych 8 uczestników Programu, którzy wskazali osoby mające świadczyć te usługi (osoby niebędące członkami rodzin) będzie możliwa w okresie od podpisania umowy z wskazanymi osobami (zleceniobiorcami) - do 13 grudnia 2024 r. - w wymiarze rocznym ogółem do 1158,5 godzin zegarowych na rzecz tych 8 beneficjentów. Usługi są wdrażane sukcesywnie przez Ośrodek od kwietnia 2024 r.

Usługi opieki wytchnieniowej kierujemy do opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu całodobowej, bezpośredniej opieki nad dzieckiem do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne. Opieka polega na czasowym odciążeniu stałych opiekunów osób niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, a przez to zapewnieniu im czasu na odpoczynek i regenerację.

Zadanie jest finansowane ze środków państwowego funduszu celowego pod nazwą „Fundusz Solidarnościowy”, otrzymanych przez Gminę Limanowa od Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego.

Gmina Limanowa planuje zrealizować w 2024 r. łącznie 2473,5 godzin usług opieki wytchnieniowej na rzecz 17 beneficjentów Programu, co daje średnio 145,5 godzin na jednego uczestnika.

Całkowita kwota sfinansowania zadania ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. wyniesie do 126 148,50 zł.

Szczegóły dotyczące Programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  https://www.gov.pl/web/rodzina oraz na stronie internetowej Gminnego  Ośrodka Pomocy Spolecznej w Limanowej https://gopslimanowa.naszops.pl/Liczba wyświetleń: 291
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne