Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej

24.04.2024
Zgodnie z art. 217 i art. 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775), Wojewoda Małopolski zaświadcza, że decyzja z 2 czerwca 2023 r. (znak: WI-IV.747.2.1.2023) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbiórka, przebudowa, rozbudowa i budowa obiektu budowlanego pn.: linia kolejowa nr 104 Chabówka - Nowy Sącz na odc. D od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+220 (km istn. 63+965) wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż linii kolejowej nr 104 na odcinku od km 48+600 (km istn. 49+822) do km 61+581 (km istn. 64+321), realizowanej w ramach projektu: Budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark / Mszana Dolna oraz modernizacja istniejącej linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz – Etap I: prace przygotowawcze, stała się ostateczna 12 kwietnia 2024 r. (w dacie wydania decyzji Ministra Rozwoju i Technologii, znak: DLI-III.7620.15.2023.AW.15 z 12 kwietnia 2024 r.).
 
Z up. Wojewody Małopolskiego
Michał Donocik
Kierownik Oddziału
w Wydziale Infrastruktury
/dokument podpisany elektronicznie/


Liczba wyświetleń: 1768
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne