Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszenie Wójta w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do oddania w najem

09.04.2024

Ogłoszenie Wójta Gminy Limanowa
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości do oddania w najem

 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości do oddania w najem:
 
  1. Nieruchomość przeznaczona do oddania w najem:
Część pow. 10 m2 działki ew. nr 1186/2 o pow. 0,09 ha objęta KW nr NS1L/00019707/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej, położonej w miejscowości Pisarzowa, gmina Limanowa, zabudowana budynkiem usługowo-handlowym.
 
  1. Powierzchnia do wydzierżawienia części powyższej działki o pow. 10 m2 pod automat o określonej liczbie modułów do sprzedaży usług pocztowych.
  2. Minimalną stawkę za 1 m2 wydzierżawianej powierzchni określa zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Limanowa z dnia 17.01.2024 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zwaloryzowaniu.
  3. Czynsz będzie płatny miesięcznie z góry za bieżący miesiąc, w terminie 28 dni od daty doręczenia Najemcy prawidłowo wystawionej przez Wynajmującego faktury VAT, na konto Wynajmującego każdorazowo wskazane na fakturze.
  4. Minimalne stawki czynszu z tytułu najmu podlegają corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa w Biuletynie Informacji Publicznej, a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu www.limanowa.in  oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa www.gminalimanowa.pl.


Liczba wyświetleń: 348
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne