Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

AD MEMORIAM Ojca Stanisława Musiała SJ w 20. Rocznicę śmierci

05.03.2024
,,Prorok jest czasem nie zrozumiany, często odrzucany, a nawet zwalczany. Czasem nie ma racji lub grzeszy jednostronnością. Trudno, żeby nie miał racji o. Stanisława Musiał, gdy porusza problematykę żydowską: pisze jako człowiek Ewangelii, uczeń Jezusa, teolog Kościoła, odnosząc posoborowe nauczanie Stolicy Apostolskiej i papieża Jana Pawła II do polskiej sytuacji przełomu tysiącleci. Polska potrzebuje proroków. Bez względu na to, czy zawsze i we wszystkim w stu procentach mają rację. Potrzebujemy takich, którzy nam odważnie powiedzą, że król jest nagi i że czarne nie jest białe, lecz czarne". (Ze wstępu ks. Michała Czajkowskiego).

W poniedziałkowe popołudnie, sala konferencyjno-kinowa Limanowskiego Domu Kultury w Limanowej, wypełniła się słuchaczami, zainteresowanymi życiem i dziedzictwem śp. Ojca Stanisława Musiała, Jezuity, pochodzącego z Łososiny Górnej. Spotkanie zostało zorganizowane w 20. rocznicę śmierci kapłana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Starej Wsi.

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście, rodzina zmarłego kapłana i mieszkańcy. Wśród nich byli m.in.: Barbara Twaróg - siostra O. Musiała wraz z synową Ewą Twaróg, Ks. Prałat Jacek Wątroba – Rezydent Parafii pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej, Jan Skrzekut- Wójt Gminy Limanowa, Wiesław Sędzik - Przewodniczący Rady Miasta Limanowa, Leszek Mordarski - Radny Miasta Limanowa, Marcin Kozdroń - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej, Joanna Michalik - Dyrektor MBP w Limanowej, Paulina Ablewicz - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Limanowej, Maria Trzupek - Instruktor ds. realizacji zadań Biblioteki Powiatowej, MBP w Limanowej, dr Stanisław Smoleń – były Ambasador Iraku, Stanisław Rząsa – członek Rady BS w Limanowej, Roman Ciesielczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kłodnem, Natalia Kordeczka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I, oraz licznie zgromadzona rodzina, znajomi i przyjaciele Ojca Stanisława Musiała.

Na wstępie dyrektor biblioteki w Starej Wsi Jacenty Musiał powitał wszystkich i zaprosił w tę sentymentalną podróż śladami o. Stanisława Musiała. Jak nadmienił, duchowny w zakonie spędził 52 lata życia. Do nowicjatu poszedł mając zaledwie 14 lat. Zawsze stawał po stronie słabszych, inaczej myślących, ubogich, cierpiących i przegranych. Usiłując ich zrozumieć, pomóc i współczuć.

W klimat wykładu pt. „Ojciec Stanisław Musiał SJ – gorliwy kapłan Ziemi Limanowskiej”, wprowadził wszystkich Karol Frączek, uczeń I LO im. Wł. Orkana w Limanowej, który przyjechał z Martą Ziębą - bibliotekarką z I LO im. Wł. Orkana w Limanowej. Karol odczytał fragmenty książek wspominanego Jezuity.

Wykład rozpoczął o. dr Krzysztof Homa SJ, który był współbratem o. Stanisława Musiała. Rozpoczęcie było momentem refleksji nad drogą życiową Ojca Stanisława, który pochodził z niewielkiej miejscowości w Łosinie Górnej, ale swoją drogę kapłańską i działalność społeczną rozwinął na arenie znacznie szerszej. Wielkość kapłaństwa Jezuity Stanisława Musiała polegała na tym, że w życiu widział drugiego człowieka. Do którego garneli ubodzy i zagubieni ludzie, dzięki czemu zaskarbiał sobie uznanie i szacunek. Wykładowca przypomniał jego zaangażowanie w różnorodne inicjatywy duszpasterskie, społeczne i dialogowe. Dużym zainteresowaniem cieszyły się opowieści o działalności Ojca Stanisława w obszarze dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Był to aspekt, który wyróżniał go spośród innych kapłanów i duchownych regionu. Jego determinacja w budowaniu mostów między wyznawcami różnych religii oraz w nawiązywaniu dialogu kulturowego była niezmiernie inspirująca. Był przykładem, jak jednostka może przyczynić się do zrozumienia i pojednania w społeczeństwie, niezależnie od różnic wyznaniowych, czy kulturowych.

Karol Frączek, odczytał fragment książki o. Stanisława Musiała: ,,Dwanaście koszy ułomków”:  ,,Wiem, że zaleca się trzymać umierających za rękę. Sam to wielokrotnie czyniłem. Nie tak jednak chciałbym umierać ja sam. W tym najbardziej osobistym, intymnym momencie życia nie chciałbym czuć na sobie wzroku choćby najbliższych i najżyczliwszych mi ludzi". ,,Nie jest ważne, czy umrę pięknie, czy prozaicznie, budująco czy też z przerażeniem w oczach, jako grzesznik, czy w posiadaniu wszelkich "biletów" do Nieba. Byle tylko Chrystus zamknął mi oczy".

Wzruszeniem wypełnił moment, gdy na ekranie wyświetlono film: ,,AD MEMORIAM Ojca Stanisława Musiała SJ w 20. Rocznicę śmierci” autorstwa Jerzego Dudka, w którym przewijały się świadectwa osób, których dotknęła obecność Jezuity i wypływająca z niej troska o drugiego człowieka i otwartość na dialog. Widzowie byli poruszeni i podziwiali siłę przesłania, jakie niesiono w tych słowach. Szczególnie ujmującym momentem było pokazanie fragmentów ceremonii pogrzebowej Ojca Stanisława, podczas której odbyły się uroczystości pogrzebowe w Łososinie Górnej, gdzie w kazaniu ks. Prałat Ryszard Stasik wspominał postać wybitnego rodaka, który w swoim ponad czterdziestoletnim kapłaństwie realizował swą świętość, przyjmując Boga jako najważniejszego w swoim życiu. Znakiem rozpoznawczym był zawsze uśmiech na jego twarzy, dobro i ciepło. Szukał w swoim życiu prawdy, był bardzo inteligentnym, znającym wiele języków, szeroko znanym kapłanem w świecie. Wzruszające słowa skierowane ku pamięci zmarłego kapłana oddawały jego wielkość jako człowieka, który poświęcił życie na rzecz innych. Na filmie zaprezentowany został pogrzeb śp. o. Stanisława, który odbywał się w Krakowie pod przewodnictwem Kardynała Franciszka Macharskiego oraz setek kapłanów i ogromnej rzeszy wiernych. W homilii Ojciec Jerzy Seremak – Przełożony Domu Pisarzy w Krakowie mówił: „To wszystko stało się tak nagle, tyle miał jeszcze do zrobienia. Ten kapłan w życiu należał do Pana. Wszystkim znany był ze swojej życzliwości i dobroci, na którą mogli liczyć potrzebujący. Słowem siał bardzo hojnym, jako rekolekcjonista, spowiednik czy kapłan, sprawując msze św. w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie”.
 Na pogrzebie kapłana obecni byli samorządowcy z Limanowej i mieszkańcy Łososiny Górnej, którzy przyjechali autokarem i prywatnymi środkami lokomocji. Pochowany został na Cmentarzu Rakowickim w Grobowcu Jezuitów. Ostatnie pożegnania kierowali również Adam Boniecki – Redaktor Naczelny Tygodnika Powszechnego, Jacenty Musiał – dyrektor, który podkreślał zasługi kapłana, dla którego Kościół i Zakon Jezuitów był wszystkim. Rabin Aron Halberstam z Jerozolimy odmówił  żydowską modlitwę za zmarłych „Kadisz”, spełniając tym samym wolę zmarłego: „Bo katolickość to całość, korzenie żydowskie i wyrastające z nich pędy chrześcijaństwa. Moim największym marzeniem jest, aby nad moją trumną Żydzi odmówili Kadisz” – cytat z książki „Czarne jest czarne”.
 
Po zakończeniu wykładu sala pozostała w milczeniu, pełna refleksji nad przesłaniem, które pozostawił po sobie Ojciec Stanisław Musiał, który był kapłanem poszukującym prawdy Boga i drugiego człowieka o czym świadczy jego droga kapłaństwa oraz wiele publikacji. Jego dziedzictwo było inspiracją do kontynuowania pracy nad dialogiem międzyreligijnym oraz budowaniem społeczeństwa opartego na szacunku i zrozumieniu.

Dziękując za zorganizowaną uroczystość, wójt Limanowej, Jan Skrzekut podkreślił, iż ma nadzieję, że to spotkanie, będzie preludium do dalszych rocznic i upamiętnień tego wielkiego Syna Ziemi Limanowskiej. Wójt zaznaczył, że wykład nie tylko wzbogacił nasze doświadczenie, wiedzę na temat życia śp. o. Stanisława Musiała SJ, ale pozwolił jeszcze głębiej zrozumieć jego wkład dla społeczności limanowskiej i dla dialogu między ludźmi różnych wyznań i kultur.Dyrektor Jacenty Musiał, dziękując wykładowcy i wszystkim przybyłym na to przedsięwzięcie powiedział: ,,Dzisiejsze wystąpienie sprawiło, że historia śp. o. Stanisława staje się nie tylko przeszłością, ale również inspiracją dla naszej teraźniejszości i przyszłości. Wykład ożywił pamięć o księdzu Stanisławie Musiale SJ, czyniąc go żywym przykładem oddania, miłości i służby”. W kuluarach długo trwała dyskusja i wymiana wspomnień, którymi dzieliła się siostra księdza Stanisława – Barbara Twaróg.

Warto nadmienić, iż o. dr Krzyszof Homa przywiózł ze sobą znaczną ilość publikacji o religijnej tematyce. Każdy z uczestników spotkania mógł  sobie zabrać bezpłatnie wybraną pozycję.

O. Stanisław Musiał SJ – ur. się 1 maja 1938 r. w Łososinie Górnej – zm. 5 marca 2004 r. w Krakowie. Filozof, teolog, intelektualista katolicki. Żarliwy rzecznik dialogu chrześcijańsko-żydowskiego i polsko-żydowskiego. Ukończył szkołę podstawową w Łososinie Górnej. W wieku 12 lat wstąpił do jezuickiego małego seminarium w Nowym Sączu. Potem (14-16 lat) nowicjat w zakonie jezuitów w Starej Wsi k. Brzozowa. Ukończył Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie oraz Wydział Teologiczny „Bobolanum” w Warszawie. Przez 13 lat studiował i mieszkał za granicą – we Włoszech, Niemczech, Anglii, Francji i Austrii. Po powrocie pracował w redakcji „Tygodnika Powszechnego” – jako zastępca redaktora. Przez dziesięć lat był sekretarzem Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Pracował i prowadził wykłady na Wydziale Filozoficznym Tow Jezusowego w Krakowie. Pełnił również funkcję dyrektora Wydawnictwa WAM, był przełożonym wspólnoty Domu Pisarzy w Krakowie. Uprawiał publicystykę, laureat m.in. pierwszego „Polskiego Pulitzera” (1998) za tekst Czarne jest czarne oraz Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej (za rok 2001). Przez wiele lat zajmował się pracą duszpasterską. Od 2008 roku ustanowiona została Nagroda im. Księdza Stanisława Musiała SJ, ufundowana przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.


Liczba wyświetleń: 342
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne