Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

POLSKA TO NASZA OJCZYZNA – NASZ WSPÓLNY DOM - felieton Janiny Firlej

28.02.2024
Zapytaj samego siebie

W życiu najważniejsze jest to co należy tylko do nas i nasze postepowanie w tym zakresie. Jeżeli nie wykorzystamy możliwości działania, wówczas najczęściej wkracza tam działanie innych ludzi, ktoś może nami manipulować ustawiać do swoich potrzeb. Jak zdobyć się na odwagę samodzielnego działania? Tu rozstrzyga się możliwość subiektywnego sensu tzn. swoich działań, kontaktów międzyludzkich. Działania ludzkie uważa się za sensowne, jeżeli służą do osiągnięcia określonych wartości. Każdy z nas wie że musimy słuchać prawa i przestrzegać obyczajów aby, zdobyć uznanie swojego otoczenia, wie że działanie wbrew prawu obyczajowej moralności, przyzwoitości, trudno jest realizować założony cel, w dzisiejszej cywilizacji technicznej naszego ustroju gospodarczego i politycznego przejść na inny niż dotychczasowy styl życia jest bardzo trudno.
 Procesy zachodzące w społeczeństwie i gospodarce są zmienne i tworzą nowe sytuacje. Do tych sytuacji społeczeństwo przygotowuje się w sposób zindywidualizowany, stwarzając nowe metody działania. Sens życia zależy od tego co z naszych działań wynika dla drugiego człowieka.
Dużą role odgrywa nasza postawa wobec innych ludzi, umiejętność rozumienia ich, czyli życzliwego wczuwania się w ich sytuację, cele, wartości. Bez postawy sympatii nie osiągniemy zgodnej współpracy. Jednakże sympatia nie jest łatwowiernością, naiwnością i beztroską w kontaktach między ludźmi. Sympatia to realne podchodzenie do ludzi i spostrzeganie ich, takimi jakimi są, a nie wytwarzanie sobie aluzji. Działania powinny być mądre, ale nie mogą obligować ludzi przeciwko działającemu, fundamentem zła, bezpodstawnej nienawiści jest brak wyobraźni, arogancja, zbytnia pewność siebie, zarozumialstwo. Cechami mądrości to staranność obserwacji, dążenie do zrozumienia innych ludzi, okazywanie sympatii współpraca a jednocześnie konsekwentne działanie. Mądrość polega na zrozumieniu życia w każdym wymiarze (ataki losu, klęski, nieszczęścia). W tych ekstremalnych trudnych sytuacjach musimy się umieć odnaleźć. Szukać drogi wyjścia i drogi radzenia sobie ze złośliwym losem. Los nie, decyduje o tym że moje życie jest bez sensu.
WYZNACZNIKI ŻYCIA

Każdy z nas wie że jest kowalem swojego losu. Każdy człowiek jest indywidualnością w życiu trzeba sobie stawiać pytanie; co należy od mnie w danej sytuacji w której się aktualnie znajduje.
 Francis Bacon filozof, polityk oraz prawnik  powiedział na początku XVII wieku, a wiedział co mówił, że istnieje jeden ważny element wiedzy naukowej, który powinien przyswoić sobie każdy człowiek-zasady logiki myślenia i zasady metodologii uczące jak poprawnie rozwiązywać zagadnienie. Te umiejętności można wykorzystywać we wszystkich sytuacjach życiowych, aby systematycznie sprawdzać rozumowanie i dokonać oceny poprawności działania. Oczywiście w wykonaniu zawodu wiedza naukowa i techniczna jest niezbędna. Dobre właściwe wykonywanie zawodu zależy od zakresu posiadanej wiedzy, inny rodzaj wiedzy to wiedza praktyczna. Dysponuje nią każdy technik. Trzeci rodzaj wiedzy to wiedza potoczna czyli ta, którą od dzieciństwa przyswajamy w sposób spontaniczny.
Co to znaczy „Zapytaj samego siebie”? –To sformułowanie,  które można interpretować rozmaicie. Pamiętajmy, że w życiu codziennym wypracowujemy sobie lub przyjmujemy rutynę narzuconą przez grupy społeczne. Człowiek z natury jest istotą społeczną jest pod wpływem oddziaływania innych ludzi. Współpraca, zaufanie, pozorna wiarygodność bywają źródłem rozgoryczenia smutku i rozpaczy.
 Pamiętajmy że w życiu wypracowujemy sobie sami, czy przyjmujemy rutynę narzuconą nam przez grupę społeczną w której działamy polegając na odpowiednich schematach. Trzeba być sobą. Każdy człowiek ma swój sens życia, swojej własności indywidualnej, cechy które decydują o jego tożsamości i które są jego podstawa w odniesieniu do spraw świata, ludzi przyrody i wartości.
 Każdy człowiek w swojej indywidualności widzi sens życia .

JEŻELI NIE CHCE PYTAĆ SAMEGO SIEBIE na próżno szukać odpowiedzi w świecie zewnętrznym.
SYTUACJE NIOSĄ ZAGROŻENIA-NIE BÓJ MY SIĘ

Każda zmiana zaczyna się od nas. Świat nie zmieni się na lepsze jeżeli ludzkość nadal będzie trzymać się starych sposobów myślenia, które sprowadziły tak dużo zła. Zasada mówiona przez pokolenia; nie rzeczy same w sobie niepokoją ludzi, lecz ich własne sądy na ten temat. Zróbmy więc z danej wolności dobry uczynek.
Szanowny czytelniku zapraszam do przemyśleń, refleksji. Na każdym etapie życia jesteśmy sobie potrzebni. Nie bój my się! Nie akceptujmy myślenia irracjonalnego. Bądźmy sobą, życie jest krótkie, ale piękne. Wspierajmy się, razem dobiegajmy do celu.
Nasza dewizą BÓG HONOR OJCZYZNA

Serdecznie pozdrawiam Janina Firlej


Liczba wyświetleń: 354
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne