Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Budowa przedszkola wraz z żłobkiem i zapleczem sportowym w Starej Wsi

21.02.2024
Szanowni Państwo,
z uwagi na niepełne medialne doniesienia o unieważnieniu postępowania na budowę przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego w Starej Wsi - Roli i rozpowszechniane na ich podstawie informacje mające zasiać jedynie u Państwa wątpliwości w powstanie tej inwestycji, wyjaśniam, że to zadanie powstanie w założonym czasie i pełnym zakresie. Na stronach urzędu gminy (BIP) zostało już ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe dokładnie na ten sam zakres co w przypadku poprzedniego, które zostało unieważnione. Mając już kilkuletnie doświadczenie w przeprowadzaniu podobnych postępowań, analizując oferty złożone w pierwszym przetargu oraz biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową można założyć, że w kolejnym ogłoszonym właśnie postępowaniu otrzymamy niższe oferty w tym może i taką spełniającą nasze początkowe założenia. Gospodarne wydawanie środków to jeden z moich priorytetów i mam nadzieję, że podjęte na podstawie rzetelnej oceny sytuacji działania pozwolą zaoszczędzić gminne środki, które będą mogły zostać przeznaczone na inne potrzeby których jak wiadomo nie brakuje. Jako optymista mam nadzieję, że ten medialny szum, wzbudzony zapewne przez osoby chcące za wszelka cenę zaistnieć i zasiać jak najwięcej wątpliwości, zamiast pierwotnego celu przyczyni się do większego rozpropagowania naszego przetargu co może przełoży się na większą liczbę oferentów i lepsze niższe oferty. 
Z poważaniem
Jan Skrzekut
Wójt gminy Limanowa
 

 
Poniżej dodatkowe informacje o procedowanym właśnie nowym postępowaniu przetargowym:
"Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Limanowa"
Gmina Limanowa ponownie ogłosiła przetarg na budowę budynku przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego.
Inwestycja jest finansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej Krajowy Plan odbudowy – Program Maluch +,  Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH oraz ze środków własnych Gminy Limanowa.
Termin składania ofert 5 marca 2024 r. godz. 11.00
Termin realizacji zamówienia : 18 miesięcy od dnia podpisania umowy
Link do postępowania: 
https://zamowienia.sidaspzp.pl/zamowienia/65c97cd7-4e04-49df-806a-60e0b15c3474

Zakres objęty zamówieniem obejmuje w szczególności:
  • budowę budynku przedszkola wraz z lokalem żłobka i zaplecza sportowego wraz z wewnętrznymi  i zewnętrznymi instalacjami i urządzeniami oraz zagospodarowaniem terenu według załączonej dokumentacji technicznej i zgodnie z załączonymi warunkami,
  • dostawę, montaż i uruchomienie wyposażenia budynku według załączonego zestawienia opisanego szczegółowo w pliku o nazwie „Zestawienie wyposażenia podstawowego” - podane w opisie poszczególne parametry należy traktować jako wartości minimalne,
  • budowę zjazdu z Drogi Powiatowej 1609K do działek 1281/3,1282/2,1279, wraz z przebudową zatoki autobusowej w m. Stara Wieś według załączonej dokumentacji technicznej i zgodnie z załączonymi warunkami,
  • wymiana istniejącej kanalizacji deszczowej kd160 na kd250 z odtworzeniem terenu do stanu z przed robót,
  • wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku wraz z bramami przesuwnymi i furtkami według rysunku „pzt wykonawczy zmiana” (częściowa rezygnacja z balustrady przewidzianej w projekcie technicznym budynku na rzecz przedmiotowego ogrodzenia)


Liczba wyświetleń: 1260
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne