Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

V Festiwal Kolęd "Maleńkiemu Jezusowi"

16.01.2024
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy  dzieci i młodzież w każdym wieku do wzięcia udziału w V Festiwalu Kolęd „Malusieńkiemu Jezusowi”. Konkurs jest skierowany do każdego, kto chce się podzielić swoim talentem wielbiąc Jezusa kolędami, pastorałkami i kantyczkami.  

Organizatorzy:
1. Parafia Rzymskokatolicka w Pasierbcu
2. Szkoła Podstawowa w Pasierbcu

Cele konkursu:
Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych
Prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów mniejszych, scholii i zespołów większych
Popularyzacja wartości artystycznych kolęd i pastorałek

Uczestnicy:
1. Festiwal „Maleńkiemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
2. Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
♦Kategoria soliści, – dzieci – od 3 lat do 7 lat
♦Kategoria soliści – uczniowie szkoły podstawowych – klasy od II – III
♦Kategoria soliści – uczniowie szkoły podstawowych – klasy od IV- V
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
♦Kategoria soliści – uczniowie szkoły podstawowej – klasy VI i VII
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
♦Kategoria soliści, – szkoła podstawowa klasa VIII i I klasa szkoła średnia
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
♦Kategoria soliści, – szkoła średnia od klasy II
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
♦Kategoria soliści, – dorośli grupa otwarta dla osób, studiujących pracujących-brak ograniczeń wiekowych
♦Kategoria zespoły, schole, od 3 lat do VIII klasy szkoły podstawowej
♦Kategoria zespoły, schole, uczniowie szkoły średniej oraz dorośli – brak ograniczeń wiekowych
4. Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów, lub 2 zespoły wokalno-instrumentalne, w danej kategorii wiekowej. Ponadto zainteresowani mogą zgłaszać się indywidualnie, niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. Wszyscy uczestnicy mogą zaprezentować 1 utwór z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym lub a’capella. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 3 minuty Ze względu na dużą ilość uczestników prosimy o przestrzeganie czasu. Przesłuchania uczestników będą 25,26,27 stycznia.
O kolejności i godzinie przesłuchań poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany we wtorek 23 stycznia w godzinach dopołudniowych, na portalu internetowym Parafii Pasierbiec oraz na fanpage `u parafii


Podział i klasyfikacja uczestników:
Soliści – 1 uczestnik
Zespoły/Schole – od 2 do 20 uczestników

W przypadku, gdy zespoły są zróżnicowane wiekowo należy podać przedział wiekowy od najmłodszego do najstarszego każdego z członków zespołu. Przydział do kategorii wiekowej jest ustalany wg wieku najstarszego z członków danego zespołu. Jury będzie weryfikować podany wiek.
W kategoriach dla solistów dla dzieci od klasy IV włącznie, utworzone zostały grupy dla amatorów i profesjonalistów, by dać równe szanse rywalizacji.
Grupa amatorów przeznaczona jest dla uczestników, którzy nie mają lekcji śpiewu i nie uczęszczają do szkoły muzycznej kilka lat, chcą rozpocząć swoją przygodę ze śpiewem na scenie, a do festiwalu przygotowują się sami lub pod okiem rodziców.
Grupa profesjonalistów dla uczących się w szkołach muzycznych, ogniskach, biorących lekcje śpiewu grających na instrumentach, śpiewających w zespołach, lub niezwykle utalentowanych, którzy chcą zmierzyć się z najlepszymi i czują się profesjonalistami.


Kryteria oceny:
1. Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a ’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
2. Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
Dobór utworu (tematyka tradycja bożonarodzeniowa)
Poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
Wyraz artystyczny (prezencja, ubiór)

Nagrody:
1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
2. Jury może przyznać: trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii a także nagrodę Grand Prix.

Opiekunowie:
1. Opiekunowie są zobowiązani do kontaktu z organizatorami, dlatego prosimy podać dane do kontaktu
2. Odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas konkursu, a także w drodze.
3. Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania rodziców/prawnych opiekunów z regulaminem.
4. Opiekunowie muszą posiadać zgody/ karty zgłoszeń od rodziców na występ, przetwarzanie danych uczestnika i udostępnienie ich organizatorom, publikowanie oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika. Zapoznania się z regulaminem i w przypadku zespołów, opiekun grupy podpisuje zgodę w imieniu rodziców/opiekunów prawnych na podstawie otrzymanych zgód od rodziców. Nieotrzymanie zgody od rodziców i nie podpisanie warunków regulaminu automatycznie wyklucza uczestnika/zespół z konkursu.
5. Niestawienie się uczestnika na wskazany dzień przesłuchań, będzie skutkowało wykluczeniem z konkursu


Media:
Podczas przesłuchań, koncertu laureatów będą robione zdjęcia, nagrywane filmy, a Koncert Laureatów będzie transmitowany na żywo na stronie Parafii, fanpage `u.
Zdjęcia i filmy będą publikowane w mediach społecznościowych, miedzy innymi na stronie i fanpage ’u Parafii, Gościa Niedzielnego, RDN Małopolska i Nowy Sącz, Diecezji Tarnowskiej, Gminy Limanowa, Powiatu limanowskiego, oraz innych mediów, które obejmą wydarzenie patronatem honorowym i medialnym.


Zgłoszenia:
1. Kartę zgłoszeń należy wypełnić elektronicznie na stronie parafii www.pasierbiec.com w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 21 stycznia 2024 do północy. Po zgłoszeniu elektronicznym zostanie wysłany e-mail potwierdzający, że zgłoszenie zostało dostarczone oraz informacją co dalej. Jest to potwierdzenie, które należy zachować. Wypełniając zgłoszenie stosuj się do instrukcji.
Stosowną kartę zgłoszeń (jak elektronicznie zostało zgłoszone) należy pobrać ze strony, wypełnić , podpisać czytelnie zgody i oświadczenie dla opiekunów i dostarczyć w dniu przesłuchań (nie wysyłamy elektronicznie) Papierowo wypełniona karta, to bezwzględny warunek do wzięcia udziału w festiwalu.
Prosimy by dostarczone karty były czytelnie wypełnione, a przede wszystkim czytelne podpisy.
Pytania odnośnie festiwalu można kierować na adres e-mailowy [email protected] lub telefonicznie do: – Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel. 606854951
Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
2. Regulamin i karty są do pobrania ze strony internetowej Parafii Pasierbiec https://pasierbiec.com zakładki Festiwal Kolęd 2024


Termin i miejsce
1. Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu od 25,26,27 stycznia (czwartek, piątek, sobota) 2024 roku. Ze względu na dużą ilość przesłuchań, nie będzie możliwości zmiany terminu (daty/dnia) przesłuchań danej kategorii, jedynie przesunięcie godzinowe w tym samym dniu, w którym jest dana kategoria wiekowa, po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu z organizatorami.
2. Laureaci wystąpią w Koncercie zwycięzców.
3. Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia 2024 r. o godz. 13.30 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.
4. Zdobywca nagrody Grand Prix w kolejnym roku będzie zaproszony na krótki koncert (max. 3 utwory). Nie ma możliwości wystartowania w konkursie w swojej kategorii.


Dane osobowe
Administratorem w/w danych osobowych jest Parafia w Pasierbcu pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia pod adresem: Pasierbiec 98, 34-600 Limanowa. Dane przetwarzane i przechowywane są w zakresie organizacji i przebiegu Festiwalu Kolęd „Maleńkiemu Jezusowi” w Pasierbcu w dniach 25-28 stycznia 2024r. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Formularz Zgłoszeniowy udostępnia strona esteer.pl i jest ona integralną częścią administrowania Parafii w Pasierbcu. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Festiwalu


Regulamin oraz karty zgłoszeń dostępne są na stronie parafii :http://pasierbiec.com/festiwal-koled/


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Liczba wyświetleń: 466
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne