Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Remont drogi gminnej Stara Wieś - Golców

04.01.2024
W dniu 21 grudnia 2023 r. miał miejsce końcowy odbiór zadania „Remont drogi gminnej nr 340496K Stara Wieś – Golców w km od 0+000 do km 2+220 w miejscowości Stara Wieś, Gmina Limanowa”, w którym uczestniczyli Wójt Gminy Limanowa Jan Skrzekut, Z-ca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan, radni gminy Limanowa Bogdan Pałka i Bogusław Pazdur, sołtysi wsi Stara Wieś I Urszula Biernat i  Starej Wieś II Ryszard Piszczek oraz inspektor nadzoru Janusz Liptak, kierownik Wydziału Inwestycji i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Limanowa Stanisław Piegza oraz kierownik budowy – przedstawiciel Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego LIMDROG Jadwiga Zoń.Zakres robót obejmował: wykonanie bitumicznej warstwy wyrównawczej oraz nowej warstwy ścieralnej na długości ok. 1 300 mb, wykonanie poboczy na całej długości drogi 2 200 mb, poprawie odwodnienia drogi na całym odcinku poprzez czyszczenie rowów z częściową wymianą korytek ściekowych.  Uzupełniono również oznakowanie drogi poprzez montaż dodatkowych znaków drogowych.]

Całkowita wartość zadania wyniosła 559 273,23 zł, z czego kwota w wysokości 419 829,00 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem ul.M.B.Bolesnej 87, 34-600 Limanowa.
 


Liczba wyświetleń: 646
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne