Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Cuda - Stworki z papierowej rolki - II Powiatowy Konkurs Artystyczny

20.01.2024
Rusza II edycja Powiatowego Konkursu Artystycznego dla uczniów klas 1-6! Rusza II edycja Powiatowego Konkursu Artystycznego pod hasłem CUDA- STWORKI Z PAPIEROWEJ ROLKI organizowanego przez Szkołę Podstawową w Pasierbcu pod honorowym patronatem STAROSTY LIMANOWSKIEGO - Pana Mieczysława Urygi oraz WÓJTA GMINY LIMANOWA -Pana Jana Skrzekuta. Konkurs skierowany jest, podobnie jak w roku poprzednim, do uczniów klas 1-6 szkół podstawowych z całego powiatu limanowskiego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przestrzennej na bazie rolek po papierze toaletowym i ręcznikach kuchennych. Cele konkursu to m.in. pobudzenie uczniów do twórczego działania, zachęcenie dzieci do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu z dala od smartfonów i urządzeń elektronicznych, a także ukazanie różnorodnych sposobów wtórnego wykorzystania odpadów. Szczegółowe informacje na stronie [email protected]. Zachęcamy do udziału!

I.TEMAT KONKURSU: CUDA-STWORKI Z PAPIEROWEJ ROLKI


II. CELE KONKURSU:


1. Pobudzenie uczniów klas młodszych do kreatywności i twórczego działania.
2. Rozwój umiejętności manualnych dzieci i młodzieży szkolnej.
3. Ukazanie różnorodnych sposobów wtórnego wykorzystania odpadów.
4. Zachęcenie dzieci do aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu z dala od smartfonów i urządzeń elektronicznych.
5. Kształtowanie umiejętności prezentowania rezultatów własnej pracy.
6. Promocja talentów plastycznych.
7. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży.


III. UCZESTNICY:

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 1-6 ze szkół podstawowych z terenu powiatu limanowskiego. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

− I grupa – uczniowie klas 1-3
− II grupa – uczniowie klas 4-6


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunki techniczne: zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy przestrzennej na bazie rolek po papierze toaletowym i ręcznikach kuchennych (rolki można dowolnie rozcinać, sklejać itp.). Do wykonania pracy można wykorzystać także inne materiały plastyczne i ozdoby. Wielkość pracy dowolna.


2. Kategorie tematyczne:

Prace podlegać będą ocenie z uwzględnieniem następujących kategorii:

I. Zwierzęta.
II. Pojazdy.
III. Postacie, roboty.
IV. Sztuka użytkowa /przedmioty codziennego użytku, dekoracje, ozdoby/.
V. Budowle, makiety.

3. Każda szkoła może dostarczyć na konkurs po jednej pracy z każdej kategorii tematycznej w obrębie każdej kategorii wiekowej.
4. Prace konkursowe należy opatrzyć uzupełnioną i przymocowaną na stałe metryczką pracy (zał.1) i dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Pasierbcu wraz z niezbędnymi zgodami (Zał. 2, Zał.3) oraz Zbiorczą Kartą Zgłoszenia (Zał.4) w dniach 26-27 luty 2024r. w godzinach 7.30 - 15.30.

5. Prace będą oceniane według następujących kryteriów:
a) zgodność z warunkami technicznymi określonymi przez organizatora konkursu,
b) estetyka i precyzja wykonania,
c) pomysłowość, oryginalność

6. Ocenie podlegać będą wyłącznie prace indywidualne.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających warunków technicznych.
8. Nadesłane prace nie mogą być nagradzane w innych konkursach. Nie mogą też naruszać praw autorskich osób trzecich.
9. Przesłane prace stają się własnością organizatorów konkursu. Prace laureatów konkursu zostaną umieszczone na pokonkursowej wystawie prac w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej i będą dostępne dla zwiedzających w miesiącu marcu.
10. Przesłanie prac i udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

V. WYNIKI KONKURSU

1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora konkursu, a laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo dnia 01.03.2024r.
2. Podsumowanie Konkursu nastąpi w dniu 8 marca 2024 r. w Powiatowym Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej /budynek buzodromu na limanowskim rynku/ o godz. 10.00. O ewentualnej zmianie terminu i formy podsumowania konkursu organizator poinformuje uczestników.
3. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres mailowy: [email protected] lub telefonicznie – P. Natalia Wątroba tel. 500748831 sekretariat tel. 18 3376278


VI. NAGRODY:

1. Prace konkursowe będą oceniane przez jury powołane przez organizatora Konkursu.
2. Decyzje jury są ostateczne.
3. Jury przyzna I, II i III miejsce w każdej kategorii tematycznej dla każdej grupy wiekowej. Jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień w wybranych kategoriach.


VII. UWAGI KOŃCOWE:
1. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w mediach szkolnych i lokalnych oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Limanowa i Starostwa Powiatowego


Patronat Honorowy:

Wójt Gminy Limanowa,Starosta Powiatu Limanowskiego


Regulamin, oraz potrzebne dokumenty do pobrania znajdują sie w załączniku


Liczba wyświetleń: 1426
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne