Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w Limanowej

29.12.2023
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem:
I.
 Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest Kw. Nr 8396   prowadzoną przez     Sąd    Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenia przeznaczone do wynajęcia znajdują się  w suterenach budynku położonego na działce ew. nr  639 , w Nowym Rybiu nr. 157, wyposażonego w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną.
Pomieszczenia  przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej.
Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi 66,68 m2 .
Minimalna stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 7/2023  Wójta Gminy Limanowa z dnia19.01.2023 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa .
Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.   Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
II.
 
Przedmiot najmu będzie stanowić pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia znajdujące się na parterze  budynku położonego na działce ew. nr 533/2, obręb nr 5 miasto Limanowa, przy ulicy M. B. Bolesnej 18 A w Limanowej, objętego Kw 36366, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Limanowej. Pomieszczenie wyposażone w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania.
Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na prowadzenie działalności  biurowo - usługowej. Termin zagospodarowania pomieszczeń określony zostanie w umowie najmu.
Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia wynosi  24,83 m2 .
Minimalna stawkę za 1 m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 7/2023 Wójta Gminy Limanowa z dnia 19.01.2023 r. w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i wynajem nieruchomości stanowiących własność Gminy Limanowa po ich zrewaloryzowaniu .
Czynsz za wynajem jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
 
 
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w portalu limanowa.in oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl.)

Liczba wyświetleń: 425
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne