Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Umundurowanie bojowe dla 8 jednostek OSP oraz modernizacja budynku OSP Męcina

22.12.2023
24 listopada br. w Męcinie miało miejsce uroczyste przekazanie umundurowania bojowego    8 jednostkom OSP z gminy Limanowa oraz zmodernizowanego budynku remizy OSP  w Męcinie.
 Zakres wykonanych prac przy obiekcie obejmował odnowienie, odmalowanie elewacji budynku wraz z robotami towarzyszącymi.
Szczegółowy zakres prac :
- roboty zabezpieczające (wykonanie rusztowań i zabezpieczeń, osłona okien folią, demontaż na czas robót osprzętu mocowanego do elewacji oraz ponowny montaż po wykonaniu robót elewacyjnych), - roboty malarskie (czyszczenie istniejącej elewacji, malowanie elewacji z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża, czyszczenie i malowanie krat okiennych, wykonanie cokołu wokół budynku z wyprawy mineralno-żywicznej oraz wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych).
        
Całkowita wartość zadania wyniosła 97 847,48  zł, z czego 30 000,00 zł to dotacja ze środków Województwa Małopolskiego w ramach programu „Małopolskie OSP 2023”  i  30 000,00 zł dotacja z budżetu Gminy Limanowa.   
Wykonawcą inwestycji była Firma „Usługi Ogólnobudowlane” Pana Jana Wojtasa, Siekierczyna 122, 34-600 Limanowa. 
 


 
Nowa odzież ochronna do działań bojowych będzie służyć strażakom   w zabezpieczeniu ich własnego zdrowia. Wpłynie to na skuteczniejsze niesienie pomocy osobom poszkodowanym.
Doposażone jednostki OSP: OSP Kisielówka, OSP Męcina, OSP Nowe Rybie, OSP Pisarzowa, OSP Rupniów, OSP Siekierczyna, OSP Stara Wieś, OSP Wysokie.
Każda jednostka otrzymała po 2 komplety ubrań specjalnych.
 
Łączna kwota zadania to 46 544,00 zł z czego 15 000,00 zł stanowi dofinansowanie pozyskane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach zadania na udzielenie pomocy finansowej w 2023 r. z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gminy Limanowa z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie OSP 2023”.
 
OSP Męcina otrzymała także 4 komplety odzieży ochronnej do działań poszukiwawczo – ratowniczych (kurtka, buty, spodnie, polar).
Łączna kwota zadania to 15 000,00 zł z czego 15 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gminy Limanowa  z przeznaczeniem dla jednostki OSP Męcina, w której funkcjonują zespoły ratownicze z psem.
 
W uroczystym przekazaniu nowego umundurowania i zmodernizowanego budynku brali udział przedstawiciele poszczególnych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Limanowa oraz zaproszeni goście: Wójt Gminy Limanowa – Jan Skrzekut, Zastępca Wójt Gminy Limanowa – Wojciech Pazdan, Radny Gminy Limanowa – Jerzy Jabłoński, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP – Aleksander Krzysztof, pracownik ds. ochrony przeciwpożarowej – Piotr Pala, Komendant gminny ZOSP RP – Wojciech Świerczek.          
„Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego”.


Liczba wyświetleń: 573
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne