Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Prawie milion złotych pozyskany na modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego

06.12.2023
Rozstrzygnięto dziewiątą edycję rządowego Programu Inwestycji Strategicznych pod nazwą „Rozświetlamy Polskę” w ramach  której samorządy mogły ubiegać się o dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego. Gmina Limanowa pozyskała  na ten cel  978.880,00 zł. 

Zadanie będące przedmiotem wniosku obejmie modernizację istniejącego oświetlenia na terenie gminy Limanowa, w tym wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na nowoczesne i trwałe oprawy typu  LED.  Realizacja zadania przyczyni się do poprawy jakości i standardu oświetlenia, zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i co za tym idzie do zmniejszenia kosztów jej zużycia.
W tej edycji programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wkład własny samorządu to 20 proc. Jeden wniosek mógł opiewać na maksymalnie 4 mln zł. Wsparcie dotyczy modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia. Co istotne, wnioski
o dofinansowanie nie mogły obejmować budowy nowych instalacji oświetleniowych, zastępujących istniejące.


Liczba wyświetleń: 436
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne