Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

BUDŻET GMINY LIMANOWA na 2024 r. uchwalony jednogłośnie

11.12.2023
Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Samorząd gminy Limanowa wywiązując się z ustawowego zadania przygotował budżet na rok 2024, który na sesji Rady Gminy w dniu 7 grudnia br. Przyjęty został jednogłośnie.
 
Przedłożony na sesję budżetową plan dochodów i wydatków na 2024 rok zaplanowany został:
po stronie dochodów w wysokości 167 550 000 zł, a  po stronie wydatków w wysokości 179 000 000 zł, z czego wydatki majątkowe stanowić będą 65 550 000 zł.
Deficyt budżetu ustalony został 11 450 000 zł, który zostanie pokryty: niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 000 000 zł (kanalizacja wsi Koszary), oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach w kwocie 3 450 000 zł. Bardzo ważnym zamierzeniem w realizacji przyszłorocznego budżetu gminy jest redukcja zadłużenia o 3 400 000 zł.
Przedstawiając budżet na 2024 r. w liczbach i zamierzeniach dochodowych oraz wydatkowych Wójt Jan Skrzekut podkreślił, że „Stawiamy na dalszy rozwój inwestycji, edukacji i wsparcie inicjatyw lokalnych. Liczymy na dalszy szybki rozwój Gminy Limanowa”.
Niezwykle istotnym elementem budżetu są inwestycje, na które w roku 2024 gmina ma zamiar przeznaczyć  65 550 000 zł. Z czego:
- na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną w gminie 41 065 000 zł ( co daje 62,65 %),
- na zadania oświatowe 12 175 800 zł (co daje 18,57%),
- na transport (budowa i modernizacje dróg) 8 920 000 zł (co daje 13,61 %),
- na gospodarkę komunalną 1 370 000 zł (co daje 2,09%),
- na ochronę zdrowia oraz bezpieczeństwo publiczne 944 200 zł (co daje 1,44 %),
- na gospodarkę mieszkaniową  435 000 zł (co daje 0,66%),
- na kulturę fizyczną 350 000 zł (co daje 0,53%),
- na turystykę 190 000 zł (co daje 0,29%).

Pod względem finansów, będzie to kolejny rekordowy rok. Tak dużych kwot na inwestycje jak w bieżącym i przyszłym roku  jeszcze w budżecie gminy Limanowa nie było. Dzieje się to za sprawą asygnowanych z budżetu środków jak i środkom pozabudżetowym pozyskanym przez gminę.
Jak powiedział Wójt Jan Skrzekut „Pozyskując środki pozabudżetowe, planując inwestycje dążymy do ciągłego rozwoju gminy, według prostej zasady – aby mieszkańcom żyło się tu najlepiej i najtaniej. Warto zaznaczyć, że w przyszłorocznym budżecie co trzecia złotówka wydana będzie na inwestycje. Dobrą wiadomością dla mieszkańców jest brak podwyżek podatków i opłat za odbiór śmieci”.

Poniżej budżet Gminy Limanowa przedstawiony graficznie.

 

Liczba wyświetleń: 708
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne