Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Udana kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków w Łososinie Górnej

03.11.2023
W dniu Wszystkimi Świętymi w Łososinie Górnej odbyła się już po raz trzeci kwesta na rzecz odnowy kamiennych XIX-wiecznych nagrobków, wpisanych w 2021 r. do rejestru zabytków Województwa Małopolskiego. Przez cały słoneczny i ciepły dzień wolontariusze przy wejściu na stary cmentarz parafialny zbierali do puszek dobrowolne datki, które w całości przeznaczone zostaną się na odnowę kolejnych cennych obiektów, wykonanych zarówno przez miejscowych rzemieślników, ale także znanych krakowskich kamieniarzy rzeźbiarzy. Inicjatorem oraz współorganizatorem „Kwesty Łososińskiej” jest pan Robert Kowalski, historyk, działacz społeczny i autor książki pt. „Z biegiem rzeki Łososiny”.
 
Akcja spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem i hojnością mieszkańców oraz osób odwiedzających groby swoich bliskich. Niezwykłym zaskoczeniem dla wielu przybywających tego dnia na łososińską nekropolię był widok kolejnych pięciu pięknie odrestaurowanych zabytkowych nagrobków. Przywrócenie ich niewątpliwego blasku i świetności sprzed lat, było możliwe dzięki ubiegłorocznej zbiórce oraz bardzo wysokiej sięgającej 160 tys. złotych dotacji Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Podczas całodziennej kwesty wolontariusze mieli okazję odbyć szereg niezwykle sympatycznych rozmów oraz usłyszeć wiele ciepłych słów i podziękowań pod swoim adresem za zorganizowanie tego przedsięwzięcia,  tudzież za odnowę niezwykle cennych dzieł sztuki sepulkralnej. Wielu z nich z zaciekawieniem i czasem lekkim zaskoczeniem oglądało miejsca, które jeszcze do niedawna pozostawały zapomniane. Dziś pięknie odrestaurowane cieszą oko, odcinając się swoim blaskiem na tle współczesnych szarych grobowców.
 
W kweście na rzec ratowania zabytkowych łososińskich nagrobków, uczestniczyli samorządowcy, urzędnicy, działacze społeczni, członkowie organizacji pozarządowych oraz miłośnicy regionu bezinteresownie poświęcając swój wolny czas z miłości do swej Małej Ojczyzny:
 
Cecylia Łącka, Lucyna Kowalska, Antoni Golona (OSP Łososina Górna), Daniel Łącki (Radny Gminy Limanowa), Jacenty Musiał (Dyrektor Biblioteki w Starej Wsi), Stanisław Golonka (nauczyciel, regionalista), Robert Kowalski (Polskie Towarzystwo Historyczne), Andrzej Drożdż (Stowarzyszenie Kolejowo Historyczne „Galicjanka”), Damian Król (Stowarzyszenie „Bliżej Tradycji" ze Starej Wsi k. Limanowej), Karol Wojtas (Polskie Towarzystwo Historyczne), Krzysztof Jasica (regionalista).
 
W akcję na rzecz ratowania zabytkowych obiektów na łososińskim cmentarzu włączyli się także uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 im. św. Jana z Kęt w Limanowej. Byli to uczniowie: Magdalena Golonka kl. VII i Lidia Golonka kl. V oraz nauczyciele: pani Edyta Musiał i pan Krzysztof Biernat. Ponadto, uczestniczyli w akcji uczniowie innych szkół średnich z terenu Limanowej: Martyna Leśniak - Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej oraz Franciszek Zelek - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowe.
 
Podczas całodziennej kwesty do udało się zebrać kwotę: 9 514,75 PLN (dziewięć tysięcy pięćset czternaście złotych i siedemdziesiąt pięć  groszy), w tym 6 euro. Zawartość puszek została komisyjnie przeliczona w domu parafialnym w Łososinie Górnej przez członków komitetu organizacyjnego. Całość zebranej kwoty została wpłacona na specjalne subkonto parafii i będzie przeznaczona na remont kolejnych pięciu wybranych już nagrobków. Zgodnie z obowiązującymi przepisami z przeliczenia zebranych środków sporządzony został protokół oraz sprawozdanie, które następnie zostało przesłane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 
Korzystając z okazji, organizatorzy pragną bardzo serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy swoim datkami wsparli tak hojnie naszą akcję angażując się tym samym w ocalenie tych niezwykłych pomników historii naszej małej ojczyzny. Dziękujemy również Jego Eminencji ks. biskupowi Andrzejowi Jeżowi ordynariuszowi diecezji tarnowskiej za zgodę na organizację składki w tym wyjątkowym dniu oraz ks. proboszczowi Kazimierzowi Fąfarze za pomoc w organizacji kwesty.
 
Warto na koniec wspomnieć, iż na liczącej ponad 200-cie lat łososińskiej nekropoli pochowanych zostało wiele znamienitych postaci, które odegrały ważną rolę w dziejach wspólnoty, m.in. właściciele okolicznych dworów, działacze społeczni i samorządowi, a także osoby zaangażowane w działalność niepodległościową m.in. powstańcy listopadowi, obrońcy Kresów Wschodnich i Lwowa, czy też biorący aktywny udział w życiu gospodarczym regionu m.in. tworzących zręby polskiego przemysłu wydobywczego. Nie zabrakło na nim również kapłanów, w tym proboszczów miejscowej parafii.
Wśród wielu ciekawych obelisków szczególe miejsce zajmuje zespół siedemnastu kamiennych nagrobków wykonanych w XIX oraz na pocz. XX w. Stanowią one interesujący przykład obiektów sztuki sepulkralnej, będące dziełami zarówno miejscowych rzemieślników, jak również znanych krakowskich kamieniarzy – rzeźbiarzy, takich jak Fabian Hochstim czy Kazimierz Mularski.
Do tej pory ze środków zebranych podczas „Kwest Łososińskich” oraz dotacji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, udało się wyremontować 9 kamiennych pomników nagrobnych. 


Liczba wyświetleń: 523
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne