Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa w dniu 16 listopada

14.11.2023
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. /czwartek/ o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
Tematem posiedzenia będzie: 

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Rozpatrzenie skargi wniesionej przez mieszkańca Lipowego na bezczynność Wójta Gminy Limanowa w zakresie  urządzenia drogi Lipowe do świetlicy, dz. ew. nr 173.
5. Rozpatrzenie petycji wniesionej przez mieszkańców gminy w sprawie zatłaczania spalin pod grunty gminy.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie posiedzenia. 


Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.

 

 
                                                                                             Przewodniczący Komisji Skarg,Wniosków i Petycji
                       
                                                                                                                                Jerzy Jabłoński


Liczba wyświetleń: 426
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne