Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Konsultacje społeczne w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 340454K Męcina – Miczaki Dolne

30.11.2023
 
W dniu 28.11.2023r., z inicjatywy radnego Rafała Woźniaka, w szkole podstawowej w Męcinie - Miczakach odbyło się spotkanie wójta gminy Jana Skrzekuta z mieszkańcami dotyczące przebudowy drogi gminnej nr 340454K Męcina – Miczaki Dolne w km od 0+000 do km 1+872.

Omówiono aktualną sytuację i wyjaśniono, że aby doszło do realizacji zaprojektowanej przebudowy drogi, dzięki której dojdzie do jej znacznego poszerzenia, potrzebne jest uzyskanie dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania  „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wniosek o dofinansowanie dla tej inwestycji był złożony 08.12.2022 r. i znalazł się na liście rezerwowej programu. Z informacji  jakie posiada Urząd Gminy wynika, że cały czas jest szansa na zwiększenie  kwoty zewnętrznych środków przewidzianych na realizację tego programu co umożliwiłoby szybką realizację zadania przez gminę. Program, a co za tym idzie i szansa na pozyskanie środków zewnętrznych kończy się 30 czerwca 2025 r.  

Wójt zapewnił mieszkańców o możliwości szybszego wykonania remontu tej drogi w formie nakładki bitumicznej lecz  zniweczyłoby to poniesiony do tej pory trud i cierpliwość mieszkańców Miczaków, a to tylko dzięki ich wyrozumiałości oraz dobrej woli i deklaracji oddania pod  drogę części swoich nieruchomości podjęto próbę jej poszerzenia.

„Szanowni mieszkańcy zapewniam o chęci i determinacji w podejmowaniu wszelkich możliwych działań zmierzających do wykonania przebudowy Waszej drogi. Jestem również gotów podjąć na Wasz wniosek szybsze roboty remontowe, jednak bardzo proszę o jeszcze chwilę cierpliwości dając sobie tym sposobem szansę na uzyskanie lepszego efektu, który pozostanie na wiele lat.” – apeluje wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut
 
 W załączeniu rysunki projektu przebudowy drogi.


Liczba wyświetleń: 540
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne