Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

„Piękno i bogactwo Kościołów Orientalnych” - wykład w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi.

23.10.2023
Tłumy zainteresowanych zawitały w progi Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi w piątkowe późne popołudnie, by wysłuchać wykładu Ks. prof. dr hab. Krzysztofa Kościelniaka pt.: „Piękno i bogactwo Kościołów Orientalnych”.

Spotkanie otworzył dyrektor biblioteki, Jacenty Musiał, który podkreślił rolę wiary w życiu człowieka, która wyznacza kierunek naszej egzystencji.  

Na wykład przybyli także: Jan Skrzekut - Wójt Gminy Limanowa, Leszek  Mordarski – radny miejski, Ksiądz Prałat dr Wiesław Piotrowski -Proboszcz Parafii w Limanowej, Marcin Kozdroń - Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego, Joanna Michalik - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Maria Trzupek - Instruktor ds. realizacji zadań Biblioteki Powiatowej- Miejska Biblioteka Publiczna w Limanowej, Roman Ciesielczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem, Marta Zięba – bibliotekarka I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej, Stanisław Wąsik – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, Katarzyna Wnękowicz wraz z członkami Klubu Seniora z Roztoki.Na początku ks. prof. Kościelniak opowiedział o powstaniu w początkach chrześcijaństwa pięciu kanonicznych patriarchatów i ich znaczeniu w dalszych losach Kościoła. W skrócie przedstawił znaczenie patriarchatu i jego postrzeganie w Kościele katolickim i Kościołach Wschodnich. Starożytne kanoniczne patriarchaty to: Patriarchat Rzymu, Patriarchat Antiochii, Patriarchat Aleksandrii, Patriarchat Jerozolimy i Patriarchat Konstantynopola. Następnie wykładowca przeszedł do genezy najstarszych podziałów w Chrześcijaństwie. W skrócie omówił najstarsze różnice i podziały, które dokonały się w wyniku przyjęcia przez Kościół na Soborze Powszechnym w Efezie w 431 roku potępienia Nestoriusza i Nestorianizmu. Potem przedstawił podziały, jakie dokonały się po Soborze Powszechnym w Chalcedonie w 451 roku, na którym odrzucono monofizytyzm i przyjęto doktrynę o dwóch naturach Jezusa Chrystusa – boskiej i ludzkiej. W wyniku tych podziałów zaczęły powstawać Kościoły, które obecnie nazywane są Kościołami przedchalcedońskimi, inaczej zwanymi Kościołami Nestoriańskimi i Kościołami Monofizyckimi. W dalszej części wykładu ks. prof. Krzysztof Kościelniak przeszedł do omówienia skrótowo wszystkich Kościołów orientalnych oraz rytów w Kościele katolickim.

Do Kościołów, które odłączyły się w wyniku Soboru Efeskiego zaliczmy Kościoły Asyryjskie, Kościół Chaldejski. Do Kościołów przedchalcedońskich zaliczamy: Kościół Koptyjski, Kościół Etiopski, Kościół Jakobicki, Kościół Malankarski, Kościół Malabarski, Kościół Ormiański.

W dalszej części,  ks. Kościelniak przedstawił poszczególne ryty liturgiczne używane przez Kościoły orientalne oraz Kościół Katolicki. W odniesieniu do niektórych rytów wykładowca omówił je bardziej a nawet pokazał filmy przedstawiające fragmenty liturgii. Skupił się na kilku rytach, w których liturgii uczestniczył osobiście podczas swoich studiów i badań naukowych na Bliskim Wschodzie, ale też w Armenii. Podkreślił również, że znaczna część wiernych Kościołów Orientalnych jest obecnie prześladowana i giną oni w wyniku represji w takich krajach jak: Syria, Irak, Egipt oraz inne kraje na Bliskim Wschodzie i w Afryce.   

Wykładowca przypomniał też, że nie każdy Arab jest muzułmaninem, bo wielu Arabów jest Chrześcijanami członkami Kościołów Orientalnych, czy Kościoła Katolickiego – jego rytów wschodnich.

- Jan Paweł II w Liście Apostolskim Orientale Lumen, 1, nauczał że „czcigodna tradycja Kościołów Wschodnich stanowi integralną część dziedzictwa Kościoła Chrystusowego" a „katolicy powinni przede wszystkim ją poznawać, by móc się nią karmić i przyczyniać się - każdy na miarę swoich sił - do budowania jedności" – mówił na podsumowanie.

Wykład ubogacony był wieloma fotografiami i filmami wykonanymi przez ks. Kościelnika podczas jego podróży po Bliskim Wschodzie, Afryce, i Kaukazie.

Prelekcja spotkała się z bardzo ciepłym odbiorem, a wprowadzone w przerwach humorystyczne anegdotki prelegenta, bawiły zebranych. Po wykładzie długo jeszcze trwała dyskusja i nie brakowało pytań. Dziękując za przeprowadzenie wykładu wójt Jan Skrzekut podkreślił, że tak duża frekwencja świadczy o zainteresowaniu prelekcją i wysokim autorytecie wykładowcy.

Na uwagę zasługuje fakt, że  ks. prof. Kościelniak, wystąpił bez żadnego honorarium.

Podziękowanie wyraził także dyrektor Jacenty Musiał: Dziękujemy za pogłębianie wiedzy na temat Kościołów Orientalnych, wskazywanie ich bogactwa, piękna i dorobku. Wierzymy, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do głębszego zrozumienia, że różnorodność może bardziej łączyć niż dzielić.

Wykład ubogaciła wystawa, której autorką jest Inna Liniowa pt.: „Chcę dotrzeć do całego świata”. Wystawę można obejrzeć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi. 


Liczba wyświetleń: 447
6

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne