Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Badanie geologiczne w związku z projektem realizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA

24.10.2023
Działając poprzez pełnomocnika Tomasza Baranta reprezentującego firmę GRINEA sp. z o.o., PKP  Polskie Linie Kolejowe S.A Centrum realizacji Inwestycji Region Południowy , zawiadamiają o zamiarze przystąpienia do wykonania robót geologicznych na podstawie „ Projektu robót geologicznych opracowanego dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich w miejscu budowy linii kablowej miedzy podstacją trakcyjną Limanowa , a podstacją trakcyjną Pisarzowa , zatwierdzonego przez Starostę Limanowskiego decyzją nr OŚ.6540.21.2023.
 
Roboty geologiczne obejmować będą wykonanie 70-ciu otworów badawczych o głębokości 3-6 metrów i średnicy 30-60 mm.  Jednocześnie pełnomocnik zgłasza, że w trakcie  wykonywania robót geologicznych zostaną pobrane próbki gruntu do badań laboratoryjnych.

Badania zostaną przeprowadzone w obrębie działek w Limanowej, Mordarce, Pisarzowej i Męcinie:Limanowa – gmina miejska, obręb 6
Otwór 1: 3 m; dz. nr 1003/9,
Otwór 2: 6 m; dz. nr 1010/15,
Otwór 3: 3 m; dz. nr 1013/1,
Limanowa – gmina miejska, obręb 7
Otwór 4: 3 m; dz. nr 400,
Otwór 5: 3 m; dz. nr 400,

Limanowa – gmina wiejska, obręb Mordarka
Otwór 6: 6 m; dz. nr 1125,
Otwór 7: 6 m; dz. nr 1151,
Otwór 8: 3 m; dz. nr 1119/8,
Otwór 9: 3 m; dz. nr 1119/8,
Otwór 10: 6 m; dz. nr 1119/8,
Otwór 11: 3 m; dz. nr 1123,
Otwór 12: 3 m; dz. nr 1123,
Otwór 13: 3 m; dz. nr 1123,
Otwór 14: 3 m; dz. nr 1123,
Otwór 15: 3 m; dz. nr 1123,
Otwór 16: 3 m; dz. nr 1123,
Otwór 17: 6 m; dz. nr 1123,
Otwór 18: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 19: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 20: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 21: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 22: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 23: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 24: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 25: 3 m; dz. nr 1203/4,
Otwór 26: 6 m; dz. nr 1203/4,

Limanowa – gmina wiejska, obręb Pisarzowa
Otwór 27: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 28: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 29: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 30: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 31: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 32: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 33: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 34: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 35: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 36: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 37: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 38: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 39: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 40: 3 m; dz. nr 790/1,
Otwór 41: 6 m; dz. nr 823/1,
Otwór 42: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 43: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 44: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 45: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 46: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 47: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 48: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 49: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 50: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 51: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 52: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 53: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 54: 6 m; dz. nr 823/1,
Otwór 55: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 56: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 57: 3 m; dz. nr 823/1,
Otwór 58: 6 m; dz. nr 823/1,
Otwór 59: 6 m; dz. nr 823/1,
Otwór 60: 6 m; dz. nr 823/1,

Limanowa – gmina wiejska, obręb Męcina
Otwór 61: 3 m; dz. nr 503/2,
Otwór 62: 3 m; dz. nr 503/2,
Otwór 63: 3 m; dz. nr 503/2,
Otwór 64: 6 m; dz. nr 503/2,
Otwór 65: 6 m; dz. nr 503/2,
Otwór 66: 6m; dz. nr 645/9,
Otwór 67: 3 m; dz. nr 675,
Otwór 68: 3 m; dz. nr 675,
Otwór 69: 3 m; dz. nr 675,
Otwór 70: 3 m; dz. nr 667,

 
Dodatkowo zostaną wykonane sondowania statystyczne i dynamiczne w zależności od zastanych warunków(zgodnie z zapisami w zatwierdzonym Projekcie robót geologicznych).
Osobą kierują robotami geologicznymi będzie Krzysztof Iljuczonek, nr upr. VII-1799, XII-0155.

PLANOWANY TERMIN WYKONANIA ROBÓT GEOLOGICZNYCH TO 02 LISTOPADA 2023R.


Liczba wyświetleń: 543
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne