Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

25,5 milionów złotych na inwestycje dla Gminy Limanowa z programu Polski Ład

09.10.2023
Rekordowe  wsparcie w łącznej wysokości 25,5 mln złotych otrzymała Gmina Limanowa  w ramach 8 edycji Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków - w Mordarce i Męcinie (łącznie 20 mln zł), a także przedszkole i żłobek  oraz zaplecze sportowe w Starej Wsi I (na ten cel ma zostać przeznaczone 5,5 mln zł).

Informacja o wynikach naboru zostala przekazana samorządowców na Rynku w Nowym Sączu podczas konferencji prasowej. Wydarzenie zorganizował lider listy PiS w nadchodzących wyborach parlamentarnych w okręgu nr 14, obejmującym Sądecczyznę i Podhale - Ryszard Terlecki. Wśród zaproszonych osób znalazł się  Jan Skrzekut Wójt Gminy Limanowa. 


„To radosny dzień dla gminy Limanowa. Wspomniane oczyszczalnie ścieków są już stare i nie dają możliwości przyłączenia kolejnych gospodarstw, tymczasem wykonaliśmy łącznie około 33 km sieci kanalizacyjnej na terenie Pisarzowej i Męcinie. Także w Mordarce nie mamy już możliwości przyłączenia kolejnych domów. Można więc powiedzieć, że te prace to konieczność ”podsumowuje wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut. 
Dzięki otrzymanym środkom  Gmina Limanowa zrealizuje dwa zadania:
1. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki komunalnej na terenie Gminy Limanowa
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało głównie na kompleksowej modernizacji, doposażeniu i rozbudowie oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniu terenu wokół nich. W ramach zadania przewidziano również zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródło energii słonecznej do produkcji prądu, co pozwoli wygenerować coroczne oszczędności funkcjonującego w gminie systemu wodno-kanalizacyjnego oraz systemu gospodarki odpadami. Zadanie to stanowi kontynuację procesu rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Limanowa, co było możliwe w tak dużym zakresie jedynie dzięki pozyskaniu środków finansowych z pierwszego naboru w programie Polski Ład. Wykonanie powyższych robót  jest niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu kanalizacyjnego.
Szacowana wartość inwestycji to 21.055.000,00 z czego aż 20.000.000,00 to wartość otrzymanej promesy wstępnej = maksymalna wysokość dofinansowania.
 
2. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Limanowa
Planowane przedsięwzięcie będzie polegało głównie na budowie budynku w którym utworzone zostanie przedszkole oraz lokal żłobka. W ramach zadania przewidziano również zastosowanie paneli fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródło energii słonecznej do produkcji prądu na potrzeby funkcjonowania obiektu. Zadanie to stanowi kontynuację procesu rozbudowy i modernizacji bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa, co było możliwe w tak dużym zakresie jedynie dzięki pozyskaniu środków finansowych z drugiego naboru w programie Polski Ład.
Przewidywana wartość inwestycji to 6.470.500,00 z czego aż  5.500.000,00 to wartość otrzymanej promesy wstępnej = maksymalna wysokość dofinansowania.
Ósmy nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych trwał od 20.07.2023 r. do 16.08.2023 r. Wziąć w nim udział mogły województwa, gminy, powiaty, miasta lub ich związki w całej Polsce.
Dotychczas w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do Gminy Limanowa trafiło już 58 760 753,87 zł z przeznaczeniem na inwestycje oraz 1 470 000,00 w ramach Rządowego Programu  Odbudowy Zabytków (dwie edycje) z przeznaczeniem na  udzielenie dotacji na realizację prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Z niecierpliwością czekamy również na rozstrzygnięcie naboru w ramach 9 edycji programu Polski Ład „Rozświetlamy Polskę”  na realizację zadań z obszaru modernizacji infrastruktury oświetleniowej w którym to gmina Limanowa złożyła wniosek na kwotę 1 223 600,00 (978.880,00 dofinasowania).


Liczba wyświetleń: 748
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne