Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

GOPS Limanowa partnerem projektu pilotażowego „Czas Na Młodych” Punkty Doradztwa Dla Młodzieży

06.09.2023
W ślad za obowiązującą Umową partnerską z 2009 r. na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej bezrobotnych z terenu powiatu limanowskiego, zawartą pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Limanowej a Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej, została zawarta w tym roku kolejna umowa partnerska, dotycząca współpracy naszego Ośrodka z Powiatowym Urzędem Pracy w Limanowej przy realizacji projektu pilotażowego „Czas Na Młodych - punkty doradztwa dla młodzieży”.

Projekt jest realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

W ramach projektu uczestnicy będą kierowani przez urząd pracy na formy wsparcia takie jak staże, szkolenia, prace interwencyjne i inne formy wsparcia realizowane przez urząd pracy dla osób do 30 roku życia z terenu powiatu limanowskiego. Realizowane będzie również doradztwo psychologiczne, doradztwo w zakresie edukacji oraz prawne.

Jedną z form pomocy proponowanych uczestnikom projektu jest kompleksowa informacja dotycząca świadczonego wsparcia przez ośrodki pomocy społecznej, w tym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej. Uczestnicy projektu, wymagający bezpośredniego kontaktu z pracownikami socjalnymi naszego Ośrodka, będący w trudnej sytuacji życiowej lub bytowej, będą kierowani przez urząd pracy do naszego OPS w celu uzyskania fachowej pomocy i informacji o możliwych formach świadczonej pomocy oraz warunkach jej uzyskania.Liczba wyświetleń: 682
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne