Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kolejne środki na modernizacje dróg na terenie gminy Limanowa

24.05.2023
Gmina Limanowa pozyskała 208 507,00 zł  ze środków budżetu województwa małopolskiego na modernizacje dróg dojazdowych  do gruntów rolnych.
Złożony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie  obejmował  cztery odcinki dróg na terenie gminy Limanowa:

1)  Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości  Siekierczyna  nr działki 1151/2;
2) Przebudowa drogi dojazdowej  w miejscowości Stara Wieś  nr działki 2960;
3) Przebudowa drogi dojazdowej  w miejscowości Nowe Rybie nr działki 679/2, 685/1;
4) Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Męcina nr działki 459/8, 458/14, 454/4, 455/10, 448/5.
 
Biorąc pod uwagę ostateczna wartość zadań uzyskaną  po rozstrzygnięciu  postępowania przetargowego oraz przyznaną kwotę dotacji, współfinansowaniem objęte zostaną dwa zadania: droga dojazdowa w miejscowości Siekierczyna  (dz. ew. nr 1151/2)  o długości 475 m  oraz droga dojazdowa  w miejscowości Stara Wieś  (dz. ew. nr  2960)  na odcinku o długości 381 m.

Modernizacja dwóch pozostałych odcinków dróg  zlokalizowanych w Nowym Rybiu i w Męcinie zostanie w całości sfinansowana  ze środków budżetu Gminy Limanowa
17 maja br. miało miejsce podpisanie umów z wykonawcą robót budowlanych  którym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została Firma Handlowo - Usługowa  KADBUD z  Mszany Dolnej.  Tego samego dnia nastąpiło oficjalne  przekazanie placów budowy  wykonawcy. 

Termin realizacji każdego z  zadań  określono na 120 dni.       


   


Liczba wyświetleń: 954
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne