Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

I edycja Powiatowego Konkursu pt. „MARATON CZYTELNICZY”

19.04.2023
17 kwietnia 2023 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi, która jest partnerem konkursu, odbyła się  I edycja Powiatowego Konkursu pt. „MARATON CZYTELNICZY” dla uczniów klas od 5 do 7 z Gminy Limanowa.

Głównym celem konkursu jest popularyzacja twórczości Elizy Orzeszkowej i promocja akcji „Narodowe Czytanie”, które w tym roku przypada 2 września. Tegoroczną lekturą było „Nad Niemnem”. Konkurs ma również na celu wzbudzenie zainteresowania książką jako dobrem kulturowym, kształcenie umiejętności płynnego czytania i rozumienia treści czytanego tekstu, rozbudzenie wrażliwości na piękne słowa oraz integrację biblioteki i szkół w powiecie.

W konkursie wzięło udział 30 uczniów z 10 Szkół Podstawowych z naszej gminy:
1. Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej
2. Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Nowym Rybiu,
3. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie,
4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi,
5. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie,
6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie,
7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi,
8. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie,
9. Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Wysokiem,
10. Szkoła Podstawowa w Młynnem.

 
Każdy z uczestników czytał fragment z książki Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” oraz fragment z dowolnej książki wybranej przez siebie. Czas czytania jednego fragmentu nie mógł przekraczać 3 minut. Nad przebiegiem konkursu czuwali jego organizatorzy, a oceny umiejętności czytelniczych uczniów dokonywała komisja w składzie: Joanna Michalik Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Limanowej, Paulina Ablewicz Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu Filia w Limanowej, Hilary Majewski Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamienicy. Kryteria oceny czytania obejmowały: płynność, poprawność czytania, dykcję, tępo i rozumienie czytanego tekstu.

Zgodnie z decyzją jury Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Przemysław Woźniak- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie
II miejsce – Julia Smoter- Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie
III miejsce – Fryderyk Pachut- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi
Wyróżnienia: Martyna Wójs, Milena Pulit, Dominik Szewczyk
Wyróżnienia Miejskiej Biblioteki Publicznej: Wiktoria Grzelak, Martyna Janik, Michał Opyd, Karolina Jabłońska, Franciszek Florek, Oliwia Tomczyk, Bartłomiej Górszczyk.

Laureaci konkursu uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami, które ufundowane były przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Limanowej. Każdy uczestnik konkursu również otrzymał imienny dyplom. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Wsi Jacenty Musiał, który prowadził całą uroczystość, na zakończenie podziękował wszystkim uczniom za udział w konkursie i za to, że uzmysłowili nam wszystkim jak ważną rzeczą jest czytanie, które przyczynia się do rozwoju intelektualnego człowieka w każdym wieku. Słowa uznania należą się nauczycielom, którzy przygotowali uczniów, oraz organizatorom za pomysł zrealizowania konkursu we wszystkich Gminnych Bibliotekach w naszym powiecie. Uczniowie z Gminy Limanowa zaproszeni zostali do aktywnego udziału w „Narodowym Czytaniu” w pierwszy weekend września. Udział w konkursie stworzył możliwość odkrycia przez uczniów własnych uzdolnień, pogłębił wiarę we własne możliwości oraz dał szansę na osiągnięcie sukcesu .


Liczba wyświetleń: 581
4

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne