Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa - 24.03.2023 r.

21.03.2023
  SZANOWNI  PAŃSTWO
  CZŁONKOWIE KOMISJI  REWIZYJNEJ
 
 
Na podstawie § 60 ust. 3 uchwały Nr XXIX/278/2018 Rady Gminy Limanowa z dnia 6 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Limanowa (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2018 r. poz. 6395) zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Limanowa, które odbędzie się w dniu 24 marca 2023 r. /piątek/ o godz. 13:30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Limanowa.
 
                                                               Tematem posiedzenia będzie:
 
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3.  Opracowanie treści protokołu  w związku z zapoznaniem  się  członków Komisji Rewizyjnej z protokołami kontroli zewnętrznych, które były prowadzone w Gminie Limanowa latach 2021 i 2022.
4. Omówienie  protokołów z przeprowadzonych kontroli  Komisji Rewizyjnej z lat 2019-2022, w związku z planowaną na II kwartał    kontrolą wykonania/stosowania zaleceń pokontrolnych Komisji  5.Rewizyjnej z lat 2019-2022.
6.Wolne wnioski i zapytania.
7.Zakończenie posiedzenia. 

Zaproszenie niniejsze stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz. 40/.
 
Przewodnicząca Komisji
          Rewizyjnej
 
                                                                                                  Cecylia Kochańczyk
 


Liczba wyświetleń: 460
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne