Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Podpisanie umów na remont dróg w Rupniowie, Nowym i Starym Rybiu

02.03.2023
 
Zostały podpisane umowy na realizacje dwóch potężnych zadań drogowych w miejscowościach Rupniów, Nowe i Stare Rybie.
 
Pierwsze zadanie pn:  „Remont drogi gminnej nr 340486K Stare Rybie - Zimna Woda - Podgórze w km od 0+000 do km 3+948,64 w miejscowości Nowe Rybie, Stare Rybie, Gmina Limanowa” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont drogi, remont przepustów, remont zjazdów, odwodnienie, oznakowanie pionowe i poziome.
Całkowita wartość inwestycji: 2 438 212,06 zł, z czego 1 660 301,00 zł będzie stanowiła dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo ZBD GROUP Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz. 


Umowa została podpisana przez prezes Katarzynę Chełmecką- Lech oraz Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta w kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Matrasa.
Drugie zadanie  pn:  „Remont drogi gminnej nr 340474K Rupniów - Bednarki - Zawadka w km od 0+000 do km 3+417 w miejscowości Rupniów, Gmina Limanowa”
Zakres robót obejmuje w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont drogi, remont przepustów, remont zjazdów, remont chodnika, oznakowanie pionowe i poziome, urządzenie BRD – oświetlenie, zabezpieczenie infrastruktury towarzyszącej.Całkowita wartość zadania : 1 348 093,33 zł.
 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe LIMDROG Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Matki Boskiej Bolesnej 87, 34-600 Limanowa.
Umowa została podpisana przez prezesa Macieja Szkarłat oraz Wójta Gminy Limanowa Jana Skrzekuta w kontrasygnacie skarbnika gminy Marcina Matrasa.  Przy podpisywaniu umów uczestniczyli również Zastępca Wójta Gminy Limanowa Wojciech Pazdan oraz Kierownik Wydziału inwestycji i Funduszy Europejskich Stanisław Piegza.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba wyświetleń: 801
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne