Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

05.03.2023
Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy, powiaty oraz województwa dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
W ramach tego programu każda gmina, powiat i województwo ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielanie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, Dofinansowanie wyniesie maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2 procent. Wnioski będą rozpatrywane według kategorii wartości dofinansowania w limitach: do 150 tys. zł do 500 tys. zł i do 3,5 mln zł.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, jednak za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

W związku z tym informujemy właścicieli zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Limanowa o  możliwości składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej do dnia 15.03.2023 roku do godz. 15.00 na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Limanowa. Jednocześnie informujemy, że informacje zawarte we wniosku stanowić będą podstawę do opracowania i złożenia przez Gminę Limanowa właściwego wniosku w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Termin na złożenie wniosku przez Gminę Limanowa upływa 17 marca 2023 r.


Do wniosku należy dołączyć:
- dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
- decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
- oświadczeń wynikających z regulaminu Programu
Ważne:  Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego w zakładce „Dokumenty”

/www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978


 


Liczba wyświetleń: 1560
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne