Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Zgłoś je w urzędzie.

12.04.2023
Wójt Gminy Limanowa informuje, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (art.3 ust. 3 pkt 1 i 2) nałożono na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Limanowa, wyposażonej w przydomową oczyszczalnie ścieków lub zbiornik bezodpływowy ma obowiązek złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.
 
Wpisy do gminnej ewidencji dokonywane są na podstawie złożonego zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.
 
Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego odpowiednie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele posesji, którzy nie posiadają podpisanych umów na opróżnienie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni to uczynić niezwłocznie pod groźbą kary (art. 10 ust. 2 ww. ustawy)
W przypadku niedokonania ww. zgłoszenia, Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych, poprzez kontrolę na Państwa posesji.
Druki zgłoszenia dostępne są w pokoju nr 25 Urzędu Gminy Limanowa oraz do pobrania z linku poniżej.


Liczba wyświetleń: 3884
1

Pliki do pobrania

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne