Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Apel o przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w sołectwie Stara Wieś

02.03.2023
W związku z koniecznością osiągnięcia efektu ekologicznego, polegającego na podłączeniu nowych użytkowników do sieci kanalizacyjnej w ramach zakończonego zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Stara Wieś”, apelujemy do mieszkańców o wykonywanie przyłączy do swoich nieruchomości.
Sieć kanalizacyjna została oddana do użytkowania  w 2021 roku.
Warunkiem niezbędnym do prawidłowego rozliczenia pożyczki jest podłączenie budynków mieszkalnych objętych projektem do kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to na  osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego.

W związku z powyższym prosimy  właścicieli nieruchomości, którzy nie dokonali jeszcze podłączeń,  do rozpoczęcia działań mających na celu przyłączanie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, natomiast mieszkańców, którzy wykonali przyłącza kanalizacyjne a nie zawarli umowy na odprowadzanie ścieków, celem dopełnienia formalności, uprasza się o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji Urzędu Gminy Limanowa, pok. 25, tel. 18) 263-00-24.


Liczba wyświetleń: 791
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne