Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Podpisano umowy na największe w historii zadanie inwestycyjne w gminie Limanowa!

17.02.2023
Umowy na roboty budowlane dla największego w historii Gminy Limanowa zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii” podpisane!
 
Szanowni Mieszkańcy, z nieukrywaną radością dzielę się z wami informacją, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniliśmy pięciu wykonawców robót, największego w dotychczasowej historii Gminy Limanowa, zadania inwestycyjnego dotyczącego modernizacji gminnej bazy oświatowej i zawarliśmy już umowy na wykonanie tego zadania. 
Wykonawcą pierwszej części zadania czyli „rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i wyposażenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie” jest firma: Usługi Ogólnobudowlane Jan Wojtas z Siekierczyny. Cały zakres prac, w ramach których powstanie między innymi: nowa sala gimnastyczna, dwuoddziałowe przedszkole, kuchnia ze stołówką oraz nowe sale lekcyjne, zostanie zrealizowany za kwotę 6.125.400,00 zł.
Wykonawcą drugiej części zadania czyli „budowy i wyposażenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie” jest firma: JANEL Artur Janik z Barcic. Cały zakres prac, w ramach których powstanie między innymi: nowa szkoła podstawowa wraz z salą gimnastyczną, dwuoddziałowe przedszkole, kuchnia ze stołówką, zagospodarowanie terenu oraz rozebrane zostaną stare budynki, zostanie zrealizowany za kwotę 14.161.961.45zł.


 
Wykonawcą trzeciej części zadania czyli „wykonania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych dla 15 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa wraz z robotami towarzyszącymi” jest firma: ATALP Krzysztof Plata z Moszczenicy Niżnej. Cały zakres prac, w ramach których powstanie 15 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 691 kWp oraz gruntownie wyremontowane zostaną pokrycia dachowe na 8 szkołach, zostanie zrealizowany za kwotę 3.775.487,82zł.Wykonawcą czwartej części zadania czyli „wykonania modernizacji i uruchomienia kotłowni dla 3 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa” jest firma: Instalacje Budownictwo Marcin Pietruszka z Podegrodzia. Cały zakres prac, w ramach których gruntownie zmodernizowane zostaną kotłownie w szkołach podstawowych w Starym Rybiu, Nowym Rybiu i Męcinie-Miczakach, zostanie zrealizowany za kwotę 375.757,76zł.Wykonawcą piątej części zadania czyli „wykonania modernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania termoizolacji wraz z robotami towarzyszącymi” jest firma: KAZBUD Kazimierz Michalik z Cieniawy. Cały zakres prac, w ramach których między innymi wymieniona zostanie zdegradowana zewnętrzna stolarka okienna w 4 szkołach i  zewnętrzna stolarka drzwiowa w 8 szkołach oraz docieplona zostanie elewacja szkoły podstawowej w Pisarzowej, zostanie zrealizowany za kwotę 2.132.878.08zł.
Łączna wartość całego zadania, czyli wszystkich pięciu części, to 26 571 485,11 zł z czego aż 85% tj. 22 585 762,34 zł stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych – POLSKI ŁAD. Pozostałą kwotę 3 985 722,77 zł stanowi wkład własny Gminy Limanowa.

Podając Państwu kwotę pozyskanego zewnętrznego dofinansowania,  jeszcze raz bardzo serdecznie i z całego serca szczególnie dziękuję za okazane wsparcie Wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu.

Mogę się też pochwalić, że ciągłe monitorowanie trendów i cen robót na wolnym rynku, pozwoliło bardzo dobrze wpasować się z zakresem planowanych do zlecenia robót do kwoty posiadanej promesy jak i pozwoliło znacznie rozszerzyć planowany wstępnie do wykonania zakres prac, którym ostatecznie objęto wszystkie obiekty szkolne w Gminie Limanowa. Zapewniam Państwa, że w dzisiejszych realiach dynamicznego rynku to nie lada wyczyn i trzeba też mieć trochę szczęścia, które akurat w tym wypadku dopisało.      
   
Planowana data zakończenia rozbudowy/budowy szkół w Siekierczynie i Wysokim  to luty 2025 roku, natomiast planowana data zakończenia pozostałych zadań na wszystkich pozostałych szkołach to kwiecień 2024 roku.

Nadzór nad pracami częściowo będą pełnili pracownicy urzędu gminy, posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane, a częściowo zostanie on zlecony podmiotom zewnętrznym.
Ponieważ do faktycznego rozpoczęcia prac pozostaje jeszcze tylko przekazanie wykonawcą placów budowy, które to nastąpi w najbliższych dwóch tygodniach, życzę wszystkim przedsiębiorą realizującym prace, dyrektorom szkół oraz pracownikom nadzorującym roboty dobrej i owocnej współpracy, która pozwoli wykonać w założonym terminie dobrej jakości i użyteczną infrastrukturę znacznie poprawiająca komfort i bezpieczeństwo prowadzonej edukacji w naszych wszystkich szkołach podstawowych. 
 
Wójt Gminy Limanowa
Jan Skrzekut
 


Liczba wyświetleń: 2396
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne