Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Kijom Worci z Pisarzowej z pierwszym miejscem na powiatowym przeglądzie kolędniczym w Lubomierzu

24.01.2023
W niedziele 22 stycznia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Kostki w Lubomierzu odbył się  XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrajcie Ta Turoniowi”. Gminę Limanowa po zwycięstwie w gminnym przeglądzie reprezentował Zespół Regionalny Kijom Worci z Pisarzowej z grupą kolędniczą PASTERZE prezentując  tzw. „Pastorałkę” czyli przychodzący do domu kolędnicy  przedstawiają spotkanie pasterzy z aniołem.
Jesteśmy dumni, że zespół otrzymując pierwsze miejsce również zakwalifikował się  na Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej, który w tym roku odbędzie się w dniach 9 - 12 lutego 2023 r.
Trzymajcie kciuki za grupę kolędniczą w Bukowinie Tatrzańskiej i raz jeszcze gratulujemy.

Gratulujemy różnież zdobywcom drugiego miejsca w kategorii dziecięcej grupom kolędniczym z SP nr2 w Męcinie i Siekierczynie oraz trzeciego miejsca SP w Nowym Rybiu.
 
 
fot. Kijom Worci 
Protokół
posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej XXII Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi”, który odbył się w dniach 21-22 stycznia 2023 r. w Lubomierzu (Szkoła Podstawowa Nr 2).
 
Komisja w składzie:
1.prof. dr  hab.   Stanisław Węglarz  - etnolog
2. mgr Benedykt Kafel - etnograf
3. Piotr Lulek – regionalista, muzyk

 
po obejrzeniu występów 30 grup kolędniczych, w tym 14 grup dziecięcych, 4 grup młodzieżowych i 12 grup dorosłych oraz po wnikliwej ocenie zaprezentowanych programów, postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
 
A. w kategorii dziecięcej (od 7  do lat 13)
Dwa równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 200 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Nowego Rybia; Z TURONIEM  z Łostówki.
 
Osiem równorzędnych II miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 300 zł, otrzymują grupy kolędnicze Z TURONIEM z Lubomierza; Z GWIAZDĄ  z Lubomierza; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Siekierczyny; PASTUSZKOWIE  z Męciny; Z GWIAZDĄ z Zasadnego; Z GWIAZDĄ z Jodłownika; Z GWIAZDĄ ze Słopnic; Z GWIAZDĄ  z Ujanowic.
 
Cztery równorzędne I miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł  otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku.
 
B. w kategorii młodzieżowej (od 14 do lat 17)
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody pieniężne w wysokości  po 350 zł otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ z Krosnej; Z SZOPKĄ (rekwizyt) z Zalesia.
 
Dwa równorzędne I miejsca  i nagrody pieniężne w wysokości po 450 zł otrzymują grupy kolędnicze z Z GWIAZDĄ  z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.
 
Ponadto na XXVI Ogólnopolski Przegląd Grup Kolędniczych  „Pastuszkowe kolędowanie” w Podegrodziu  komisja zakwalifikowała laureatów I miejsc w kategorii dziecięcej i młodzieżowej, tj. Z GWIAZDĄ z Krasnego – Lasocic; Z GWIAZDĄ z Laskowej; PASTUSZKI z Sadku- Kostrzy; TRZEJ KRÓLOWIE z Szyku; Z GWIAZDĄ  z Szyku; Z TURONIEM z Sadku – Kostrzy.
 
C. w kategorii  dorosłych (powyżej 18 lat):
 
Trzy równorzędne III miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 400 zł, otrzymują grupy kolędnicze HERODY ze Szczawy; Z KONIKIEM ze Żmiącej; Z TURONIEM ze Skrzydlnej
Cztery równorzędne II miejsca  i nagrody  pieniężne po 500 zł otrzymują  grupy kolędnicze HERODY  z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM  z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.
Pięć równorzędnych I miejsc i nagrody pieniężne w wysokości po 600 zł  otrzymują grupy kolędnicze Z GWIAZDĄ  z Mszany Górnej; PASTERZE  z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA  z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza.
 
Ponadto na LI Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w ramach „ Góralskiego Karnawału” w Bukowinie Tatrzańskiej komisja  zakwalifikowała dorosłe grupy kolędnicze, będące laureatami I i II miejsc, tj. Z GWIAZDĄ  z Mszany Górnej; PASTERZE  z Pisarzowej; ŻYWA SZOPKA  z Sadku – Kostrzy; PASTERZE ze Szczyrzyca; Z TURONIEM I GWIAZDĄ z Lubomierza; HERODY  z Wilkowiska; Z TURONIEM z Jurkowa; Z TURONIEM  z Kasiny Wielkiej; Z GWIAZDĄ z Ujanowic.
 
Komisja stwierdza, że  Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych „Zagrojcie ta Turoniowi” jest ważnym wydarzeniem  służącym przekazywaniu tradycji kolędniczych tzw. Lachów Limanowskich, Górali Białych i Górali Zagórzańskich. Wpływa on na utrwalanie tradycji, a młodemu pokoleniu służy poznaniu i utrzymywaniu własnej tożsamości kulturowej.
Tegoroczny konkurs stał na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie artystyczno-merytorycznym.  Komisja widzi  potrzebę kontynuowania tradycyjnych form kolędowania     w środowisku regionalnym i lokalnym. Komisja proponuje rozważyć zorganizowanie seminarium, będącego  szkoleniem instruktorów grup kolędniczych w celu właściwego zrozumienia poszczególnych form kolędowania.
Komisja wyraża podziękowanie samorządowym władzom powiatowym ze starostą Mieczysławem Urygą oraz władzom gminy Mszana Dolna na czele z wójtem Bolesławem Żabą  za przychylny stosunek do tego wydarzenia kulturalnego, a także  pomoc finansową i organizacyjną (w szczególności p. Monice Homie). Wyrażamy wdzięczność za włożony trud i przyjęcie ponad 500 wykonawców oraz stworzenie dobrej atmosfery do realizacji przeglądu, pani dyrektor Marii Bożek, nauczycielom, rodzicom i pracownikom  Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lubomierzu.     Dziękujemy również  gminnym radnym z Lubomierza, sołtysowi i Radzie Sołeckiej w Lubomierzu, członkom Koła Związku Podhalan w Lubomierzu, druhom OSP Lubomierz.

Dziękujemy też prowadzącym XXII Powiatowy Przegląd Kolędniczy tj p. Paulinie Gibadło  i Marcinowi Cyrkowi za sprawne przeprowadzenie konkursu. Dziękujemy członkom grup kolędniczych, ich instruktorom, licznie zgromadzonej publiczności oraz wielu sponsorom, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
 
 
Lubomierz, 22 stycznia 2023 r.
 


Liczba wyświetleń: 782
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne