Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

IV Festiwal Kolęd "Maleńkiemu Jezusowi"

09.01.2023

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy  dzieci i młodzież w każdym wieku do wzięcia udziału w V Festiwalu Kolęd „Malusieńkiemu Jezusowi”. Konkurs jest skierowany do każdego, kto chce się podzielić swoim talentem wielbiąc Jezusa kolędami, pastorałkami i kantyczkami. 

Organizatorzy:
 1. Parafia Rzymskokatolicka w Pasierbcu
 2. Szkoła Podstawowa w Pasierbcu
Cele konkursu:
 • Upowszechnianie tradycji bożonarodzeniowych
 • Prezentacja dorobku artystycznego solistów, zespołów mniejszych, scholii i zespołów większych
 • Popularyzacja wartości artystycznych kolęd, pastorałek i kantyczek
Uczestnicy:
 1. Festiwal „Maleńkiemu Jezusowi” jest konkursem otwartym dla wszystkich.
 2. Repertuar to tradycyjne kolędy, pastorałki i kantyczki.
 3. Uczestnicy konkursu będą oceniani w następujących kategoriach wiekowych:
 4. Kategoria soliści, duety, grupy kolędnicze, zespoły– młodsze dzieci przedszkolne – od 3 lat do 5 lat
 5. Kategoria soliści i duety– starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl.”O” i kl.” I”)
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
 • Kategoria zespoły, schole, grupy kolędnicze– starsze dzieci przedszkole i wczesnoszkolne – od 6 do 7 lat (kl. O” i kl.” I”)
 • Kategoria soliści i duety – uczniowie szkoły podstawowych – klasy od II – III
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
 • Kategoria zespoły, schole, grupy kolędnicze – uczniowie szkoły podstawowych – klasy od II – III
 • Kategoria soliści – uczniowie szkoły podstawowych – klasy od IV- VI
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
 • Kategoria duety, zespoły, schole, grupy kolędnicze – uczniowie szkoły podstawowych – klasy od IV- VI
 • Kategoria soliści – uczniowie szkoły podstawowej – klasy VII i VIII
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
 • Kategoria duety, zespoły, schole, grupy kolędnicze – uczniowie szkoły podstawowej – klasy VII i VIII
 • Kategoria soliści, – szkoły średnie
– grupa amatorów
– grupa profesjonalistów
 • Kategoriai, duety, zespoły, schole, grupy kolędnicze – szkoły średnie
 • Kategoria dorosłych- soliści, duety, zespoły, grupy kolędnicze – grupa otwarta dla osób, studiujących pracujących – brak ograniczeń wiekowych
 • Każdą szkołę, przedszkole lub instytucje kultury może reprezentować maksymalnie 2 solistów lub 2 grupy kolędnicze/zespoły mniejsze wokalno-instrumentalne, lub 1 schola/zespół większy w danej kategorii wiekowej. Ponadto zainteresowani mogą zgłaszać się indywidualnie, niepełnoletnich zgłaszają rodzice lub prawni opiekunowie. Wszyscy uczestnicy mogą zaprezentować 1 utwór z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym. Czas wykonania jednego utworu to maksymalnie 3 minuty Ze względu na dużą ilość uczestników prosimy o przestrzeganie czasu. Przesłuchania uczestników będą 27,28 stycznia.
O kolejności i godzinie przesłuchań poszczególnych wykonawców poinformujemy po upływie terminu zgłoszeń, zgłoszeń. Harmonogram przesłuchań zostanie opublikowany we wtorek 24 stycznia po godzinie 18, na portalu internetowym Parafii Pasierbiec oraz na fanpage `u parafii
Podział i klasyfikacja uczestników:
Soliści – 1 uczestnik
Duety – 2 uczestników – zaliczane do grup
Grupy kolędnicze /zespoły mniejsze – od 3 do 8 uczestników
Schole/ zespoły większe – od 9 do 45 osób
W przypadku, gdy grupy są zróżnicowane wiekowo należy podać przedział wiekowy od najmłodszego do najstarszego każdego z członków grupy/scholi/zespołu. Przydział do kategorii wiekowej jest ustalany wg wieku najstarszego z członków danej grupy/scholi/zespołu. Jury będzie weryfikować podany wiek.
W kategoriach dla solistów a także dla duetów dla dzieci do klasy III włącznie, utworzone zostały grupy dla amatorów i profesjonalistów, by dać równe szanse rywalizacji.
Grupa amatorów przeznaczona jest dla uczestników, którzy nie maja lekcji śpiewu, nie uczęszczają do szkoły muzycznej, chcą rozpocząć swoją przygodę ze śpiewem na scenie, a do festiwalu przygotowują się sami lub pod okiem rodziców.
Grupa profesjonalistów dla uczących się w szkołach muzycznych, ogniskach, biorących lekcje śpiewu grających na instrumentach, śpiewających w zespołach, lub niezwykle utalentowanych, którzy chcą zmierzyć się z najlepszymi.
Kryteria oceny:
 1. Uczestnicy festiwalu mogą wykonywać utwory a ’cappella, z towarzyszeniem instrumentów lub z podkładem muzycznym na pendrive (pamięć USB). Na tych nośnikach powinien być nagrany podkład muzyczny, który będzie używany podczas występu. Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający. Całkowicie zabroniony jest playback.
 2. Powołana Komisja konkursowa będzie oceniała uczestników według następujących kryteriów:
 3. Dobór utworu
 4. Poziom wykonania (intonacja, emisja głosu, rytmika i dykcja)
 5. Wyraz artystyczny
Nagrody:
 1. Dla uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
 2. Jury może przyznać: trzy narody (I, II, III miejsce oraz wyróżnienia) w każdej kategorii.
Opiekunowie:
 1. Opiekunowie są zobowiązani do kontaktu z organizatorami, dlatego prosimy podać dane do kontaktu
 2. Odpowiadają za bezpieczeństwo swoich podopiecznych podczas konkursu, a także w drodze.
 3. Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania rodziców/prawnych opiekunów z regulaminem.
 4. Opiekunowie muszą posiadać zgody/ karty zgłoszeń od rodziców na występ, przetwarzanie danych uczestnika i udostępnienie ich organizatorom, publikowanie oraz na wykorzystanie wizerunku uczestnika. Zapoznania się z regulaminem i w przypadku duetów, zespołów, grup kolędniczych, opiekun grupy podpisuje zgodę w imieniu rodziców/opiekunów prawnych na podstawie otrzymanych zgód od rodziców. Nieotrzymanie zgody od rodziców i nie podpisanie warunków regulaminu automatycznie wyklucza uczestnika/grupę z konkursu.
Media:
Podczas konkursu będą robione zdjęcia, nagrywane filmy, a Koncert Laureatów będzie transmitowany na żywo na stronie Parafii, fanpage `u.
Zdjęcia i filmy będą publikowane w mediach społecznościowych, miedzy innymi na stronie i fanpage ’u Parafii, Gościa Niedzielnego, Diecezji, Gmina Limanowa, Powiatu limanowskiego.
Zgłoszenia:
 1. Kartę zgłoszeń należy nadesłać droga elektroniczną ( skanów pdf lub zdjęć) w nieprzekraczalnym terminie do niedzieli 22 stycznia 2023 do północy na adres: [email protected] Prosimy o czytelne wypełnianie kart, a przede wszystkim czytelne podpisy. W przypadku nadesłania zdjęcia karty zgłoszenia, należy zwrócić uwagę by było wykonane w sposób umożliwiający odczytanie wszystkich danych.
Podczas przesłuchań należy dostarczyć oryginały kart zgłoszeń.
Pytania odnośnie festiwalu można kierować na adres e-mailowy [email protected] lub telefonicznie do: – Ks. Bogdana Stelmacha – nr tel. 606854951
Zgłoszenie do udziału w festiwalu jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki regulaminu.
 1. Zgłoszenia są do pobrania ze strony internetowej Parafii Pasierbiec http://pasierbiec.com zakładki Festiwal Kolęd.
Termin i miejsce:
1. Eliminacje wszystkich uczestników festiwalu odbędą się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu od 27-28 stycznia (piątek sobota) 2023 roku.
2. Laureaci wystąpią w Koncercie zwycięzców.
3. Koncert Laureatów i rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę, 29 stycznia 2023 r. o godz. 13.30 w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej w Pasierbcu.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Festiwal Kolęd „Maleńkiemu Jezusowi” jest konkursem otwartym, skierowany do dzieci młodzież w różnym wieku, którzy mają talent chcą się nim podzielić wielbiąc Jezusa kolędami, pastorałkami, kantyczkami. Organizatorem Festiwalu Kolęd „Maleńkiemu Jezusowi” jest Proboszcz Parafii w Pasierbcu ks. Bogdan Stelmach, przesłuchania i występ Laureatów Festiwalu odbędzie się w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Pasierbcu.


Liczba wyświetleń: 730
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne