Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem - Męcina

08.12.2022
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy Limanowa podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Nieruchomość przeznaczona do wynajęcia, objęta jest KW Nr 11761 prowadzoną przez  Sąd Rejonowy w Limanowej.
  1. Pomieszczenia o pow. 24,77 m2 przeznaczone do wynajęcia znajdują się na parterze budynku wielofunkcyjnego Męcina 536 położonego na działce ew. nr 1034 w Męcinie  wyposażone w instalację elektryczną wodociągową, kanalizacyjną,  i centralnego ogrzewania.              
  2. Pomieszczenie przeznaczone są do wynajęcia jednemu podmiotowi z przeznaczeniem na gabinet dentystyczny. Termin zagospodarowania pomieszczeń  określony zostanie w umowie najmu.
  3. Minimalną stawkę za 1m2 wynajmowanej powierzchni określa zarządzenie nr 13/2022 Wójta Gminy Limanowa z dnia 27.01.2022  r.
  4. Czynsz za wynajem  jest płatny z góry – do dwudziestego dnia tego miesiąca, za który powstał obowiązek jego płatności.
  5. Czynsz z tytułu najmu podlega corocznej waloryzacji – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ogłoszono w formie komunikatu Prezesa GUS średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w roku poprzedzającym waloryzację.
Dodatkowe informacje dotyczące pomieszczeń przeznaczonych do wynajęcia można uzyskać w Urzędzie Gminy Limanowa – pok. nr 25 - w godzinach od 800 do 1500.
 
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Limanowa a ponadto informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na portalu „Limanowa.in” oraz na stronie internetowej Gminy Limanowa (www.gminalimanowa.pl).
 


Liczba wyświetleń: 1641
Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne