Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Ogłoszono przetarg na rozbudowę i modernizację bazy oświatowej na terenie gminy

06.01.2023

Szanowni mieszkańcy,
właśnie ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na realizację zadania pn. ” Rozbudowa i modernizacja bazy oświatowej na terenie Gminy Limanowa w tym wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Po gruntownej analizie zgłaszanych przez dyrekcje szkół wielu potrzeb remontowych biorąc pod uwagę zakres przyznanego dofinansowania oraz sytuację na rynku robót budowlanych zdecydowaliśmy o objęciu tą inwestycją następujących zadań (części):
część 1 - Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Siekierczynie, 
część 2 - Budowa i wyposażenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Wysokie, 
część 3 - Wykonanie i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych dla 15 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa wraz z robotami towarzyszącymi – wszystkie szkoły podstawowe na terenie Gminy Limanowa oraz orlik w pisarzowej, 
część 4 - Wykonanie modernizacji i uruchomienie kotłowni dla 3 oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa tj. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Konstytucji 3-go Maja w Męcinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Rybiu i Szkoła Podstawowa w Starym Rybiu,
część 5 - Wykonanie modernizacji oświatowych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Limanowa w zakresie: wymiany zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonania termoizolacji wraz z robotami towarzyszącymi tj.: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Starej Wsi, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Męcinie, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Rupniowie, Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Górszczyka w Pisarzowej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Siekierczynie, Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Kaninie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowym Rybiu, Szkoła Podstawowa im. Królowej Korony Polskiej w Kłodnem.
Zaplanowany zakres robót wykracza znacznie poza wstępne założenia budowy/rozbudowy jedynie dwóch obiektów szkolnych i wychodzi naprzeciw najpilniejszym potrzebom zgłaszanym przez inne szkoły. Do realizacji, w pierwszej kolejności, zakwalifikowano te zakresy robót które mają bezpośredni wpływ nie tylko na  komfort nauki dla uczniów i nauczycieli ale i na koszty corocznego utrzymania obiektów. W ramach zadania zdecydowano się na wykonanie 15 instalacji fotowoltaicznych, modernizację 3 kotłowni, wymianę nieszczelnej stolarki zewnętrznej w 9 szkołach i docieplenie elewacji w 1 szkole. Uszczuplono natomiast wyposażenie dwóch rozbudowywanych obiektów gdzie w czasie ich wznoszenia będzie można spróbować pozyskać kolejne dodatkowe zewnętrzne wsparcie. Wszystko to pozwoliło zamknąć całą inwestycję wartością kosztorysową przekraczającą 29 mln zł brutto. Środki te przekraczają zadeklarowaną w promesie kwotę przewidzianą na tą inwestycję, jednak biorąc pod uwagę sytuację na rynku robót, liczymy na niższe oferty w przetargu  które to pozwolą zrealizować cały zaplanowany zakres tak oczekiwanych robót bez konieczności ich ograniczania. 
Bardzo dziękuję wszystkim którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do przygotowania dokumentacji tej inwestycji i pozyskania na nią tak dużych środków zewnętrznych. Szczególnie dziękuję w tym miejscu Wicemarszałkowi Sejmu Ryszardowi Terleckiemu, Wojewodzie Małopolskiemu Łukaszowi Kmicie oraz Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu, za okazane wsparcie.
            Szczególnie dziękuję Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół Edycie Król za koordynację całego projektu, Radnemu Sylwestrowi Hasiorowi i dyrektorowi szkoły w Wysokiem za dopilnowanie wielu szczegółów dotyczących projektu, również dyrektor szkoły w Siekierczynie Józefie Setlak za bardzo duży wkład pracy i zaangażowanie przy doprecyzowaniu i kompletowaniu tak trudnej technicznie rozbudowy istniejącego budynku szkoły w Siekierczynie. 
          Tak niecodzienne środki i niebywała możliwość realizacji tych zadań nie miała by miejsca bez zaangażowania tych właśnie osób, za co raz jeszcze dziękuje.
Każda złotówka pozyskana dla rozwoju Gminy Limanowa jest dla mnie czymś szczególnym i cieszy w nieprawdopodobny sposób.
Zachęcam wszystkich przedsiębiorców do zapoznania się z naszym przetargiem i złożenia ofert na wykonanie poszczególnych zadań. 
Mam nadzieję, że planowana do wykonania nowoczesna infrastruktura podniesie standard i komfort nauki we wszystkich naszych gminnych szkołach a wytworzona dzięki niej „czysta energia” pozwoli na codzienne funkcjonowanie obiektów bez ponoszenia wysokich kosztów jej utrzymania. 
Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Limanowa
Jan Skrzekut
 
 
  


 


Liczba wyświetleń: 2068
2

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne