Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2022/2023

09.12.2022
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG ​NA TERENIE GMINY LIMANOWA W SEZONIE 2022/2023 
Z ramienia Gminy Limanowa do kontaktu z Wykonawcami odpowiedzialny jest Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji UG Limanowa, tel. 18 263 00 40 oraz tel. 18 263 00 24.
Dla ww. dróg gminnych przyjęto V standard zimowego utrzymania, tj. jezdnia odśnieżona i posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Mogą występować luźny i zajeżdżony śnieg oraz lokalne zaspy. W przypadku występujących opadów śniegu i deszczu oraz po ich ustaniu mogą pojawić się kilkugodzinne śliskość pośniegowa i gołoledź. Dopuszcza się także przerwy w komunikacji.

POZOSTAŁE DROGI GMINNE/ OSIEDLOWE
Dla pozostałych dróg gminnych/osiedlowych, jak w latach poprzednich istnieje możliwość objęcia ich odśnieżaniem za zwrot kosztów paliwa. Sołtysi wraz z Radą Sołecką w uzgodnieniu z mieszkańcami, którzy wyrażają chęć oraz dysponują odpowiednim sprzętem, uzgadniają odśnieżanie dróg osiedlowych w poszczególnych sołectwach. Mieszkańcy odśnieżający w tej kategorii nie otrzymują wynagrodzenia w formie gotówki, a jedynie zwrot paliwa w wysokości ustalonej z Sołtysem i Radą Sołecką. Ten sposób odśnieżania odbywa na zasadzie pomocy międzysąsiedzkiej oraz nie ma charakteru zobowiązaniowego i roszczeniowego.


DROGI POWIATOWE
Za odśnieżanie dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Limanowa odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej,
tel. 18 337 23 81 lub 600 982 564, 530-739-251.
 


Liczba wyświetleń: 2051
1

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne