Herb Gminy Limanowa Oficjalny serwis
Gminy Limanowa

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2023 rok

07.01.2023
Wszyscy mieszkańcy gminy Limanowa – bez wyjątku – są zobowiązani segregować śmieci. Sankcją za unikanie segregacji, tym samym nieprzestrzeganie ustawy, będzie naliczenie 2-krotnie wyższej stawki za odpady.
 
Druki deklaracji śmieciowych można pobrać poniżej artykułu (załącznik) jak również odebrać w Urzędzie Gminy Limanowa.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa stawka dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy segregują odpady komunalne: 19,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie.
Za nieprzestrzeganie zasad segregacji będzie naliczana  dwukrotność obowiązującej opłaty od każdej zadeklarowanej osoby.
 
ULGA ZA KOMPOSTOWNIK
 
Można także skorzystać z ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne we własnych kompostownikach przydomowych.
Aby skorzystać ze zwolnienia należy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki stanowiącej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 0,50 zł od jednego mieszkańca / miesięcznie. W przypadku korzystania z ww. ulgi, mieszkańcy nie mogą wystawiać odpadów bio w pojemnikach przed posesję, ponadto, odpady te nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane.
 
Wówczas opłata za osobę/miesięcznie wynosi 19,00 złotych.
 
Chcemy nadmienić, że opłata za wywóz odpadów komunalnych jest najniższą opłatą jaka obowiązuje porównując ościenne samorządy.
 
HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH w 2023 roku:Liczba wyświetleń: 23284
3

Galeria

Aktualności
Inne
Kultura
Oświata
Sport i turystyka
Biznes
Widżet Dostępności
Rozmiar Tekstu
1 Rozmiar Tekstu
Ustawienia tekstu
1 Odstęp między wierszami
1 Odstęp między paragrafami
1 Odstęp między literami
1 Odstęp między słowami
Czytelność tekstu
Wyrównanie tekstu
Filtry
Pomocne